Дата: 20.03.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 1445

Европейската комисия одобри насоки (придружени от приложения) във връзка с изискването за разрешение за износ при експорт на лични предпазни средства (ЛПС) извън Европейския съюз, в сила от 15 март. С оглед на еволюиращата ситуация с COVID-19, Комисията също така преразгледа различни аспекти на тази временна мярка, за да гарантира, че тя отразява интегрирания характер на производствените вериги и мрежите за разпространение.

Поради тази причина Комисията понастоящем освободи някои държави и територии, по-специално страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, както и Андора, Фарьорските острови, Сан Марино и Ватикана, и асоциираните страни и територии, които имат специални отношения с Дания, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. Тази промяна ще бъде в сила от 21 март 2020 г.

Насоките също така разясняват възможността за поддържане на спешни операции на хуманитарните организации в трети страни.

Що се отнася до други държави, държавите членки могат да продължат да издават разрешения за износ, когато няма заплаха за наличността на ЛПС на пазара на въпросната държава членка или другаде в Съюза. Целта на тази временна мярка е да защити наличието на доставки на защитно оборудване в ЕС.

Мярката на ЕС сега трябва да замени всички подобни национални мерки за разрешаване на износ или забрана за износ, които са били въведени. Тъй като това е постоянно променяща се ситуация, Комисията ще продължи да я следи отблизо.