Дата: 25.11.2020

Източник: БСК

Прочетено: 614

Представяме връзка към докладите на Министерството на икономиката относно напредъка по антикризисните мерки, изпълнявани от министерството, за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика.

Доклад от 25.11.2020 г.

Доклад от 06.11.2020 г.

Доклад от 23.10.2020 г.

Доклад от 25.09.2020 г.

Доклад от 11.09.2020 г.

Доклад от 27.08.2020 г.

Доклад от 13.08.2020 г.