Дата: 27.05.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4109

С решение на МОСВ от 21 май 2010 г. „Елресурс" ООД получи разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Припомняме, че дружеството беше учредено през юли 2006 г. от национално представителните работодателски организации БСК, БТПП, АИКБ, ССИ, БСЧП, браншови организации от секторите електроника, електротехника и информационни технологии, както и големи фирми и търговски вериги.

„Елресурс" беше първото дружество, създадено за оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За разочарование на своите учредители, дружеството стана жертва на некоректни действия от страна на бившия министър на околната среда и водите Джевдет Чакъров, който в продължение на повече от три години отказваше да даде разрешително за извършване на дейност, гарантирайки по този начин пазарна ниша и реализация на фирми, близки до тогавашното ръководство на МОСВ, макар да бяха учредени много след „Елресурс".

За поведението на министър Чакъров многократно бяха сезирани различни национални и европейски институции, вкл. министър-председателя С. Станишев и представителката на Европейската комисия г-жа Бриджит Чарнота.

С идването на новия екип в МОСВ 4-годишната сага по регистрацията на „Елресурс" ООД приключи и дружеството вече може да стартира своята дейност. Въпреки безкрайно закъснелия старт, „Елресурс" отново потвърждава желанието си да се състезава честно и коректно, да гарантира интересите на своите учредители и партньори за въвеждане на най-добрите практики, технологии и стандарти в сферата на оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Повече информация за „Елресурс" можете да получите на адарес www.elresurs.bia-bg.com .