Проект BioSTEP се изпълнява от девет партньорски организации от пет европейски държави (България, Великобритания, Германия, Италия и Холандия), сред които и Българската стопанска камара. Проектът е финансиран по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" (Споразумение за безвъзмездна помощ № 652682) и продължава от март 2015 г. до февруари 2018 г.

BioSTEP има за цел да ангажира гражданите и различните заинтересовани групи в дискусиите за бъдещото развитие на биоикономиката в Европа. Целта му е да повиши цялостната осведоменост и разбиране за биоикономиката, както и нейните последици и ползи, като вземе предвид нуждите и тревогите на гражданите. За да се преодолее настоящата липса на обществено познание за биоикономиката, BioSTEP ще направи достъпните данни за биологични продукти и процеси достъпни за широката общественост и различните групи заинтересовани страни. Освен това BioSTEP ще идентифицира и разпространи най-добрите практики за разработване на национално и регионално стратегии за биоекономика с участието на участниците.

BioSTEP прилага тристепенен подход, за да достигне до всички заинтересовани участници в областта на биоикономиката, като използва различни комуникационни инструменти като семинари, конференции, изложби и обществени дебати за биоикономиката. На регионално ниво BioSTEP прилага и тества подхода "жива лаборатория" , за да улесни участието на публично-частни мрежи от заинтересовани страни в иновациите, базирани на биоикономиката, и в процесите на развитие на бизнес моделите.

Кликнете тук, за да научите повече за концепцията и целите на BioSTEP. Кликнете тук, за да изтеглите флаера на проекта!

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Да се повиши разбирането за биоикономиката, нейните последици и ползите от отчитане на нуждите и интересите на гражданите.
 • Да се мобилизира ангажираност и повишаването на информираността на гражданите и на различните заинтересовани групи.
 • Да се определят и разпространят най-добри практики до заинтересованите страни от промишлеността, науката, неправителствените организации, политиците, граждани и крайните потребители.
 • Да се изпитат добри подходи и научени уроци, и да се насърчи споделеня визия и разбиране за биоикономиката сред гражданите, заинтересованите страни и политиците.
 • Да се преодолее настоящата липса на информация, чрез намиране на съществуваща информация за био продукти и процеси, както и да стане достъпна за широката общественост и различните заинтересовани групи.

ПАРТНЬОРИ:

 1. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
 2. Екологичен институт, Берлин, Германия
 3. Wirtschaft und Infrastruktur GMBH & CO Planungs KG, Германия
 4. BIOCOM, Германия
 5. Университет Стратклайд, Шотландия
 6. Университетът в Нотингам, Англия
 7. Фондация за селскостопански науки към Университет Вагенгинген, Холандия
 8. Регионален съюз на търговските, занаятчийските и селскостопанските камари на Венето, Италия
 9. Aghetera Sas Di Vale Manfredi & Cо, Италия

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Политици, които определят политиката в областта
 • Различни заинтересовани групи (учени, бизнес, неправителствени организации и други), свързани с биоикономиката
 • Граждани

Вижте още:

Мартин Стоянов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 33
Прочетено:2628