Web-сайт: www.proyouth-heritage.com

Период на изпълнение: 1.10.2018 – 31.03.2021

Бюджет: 285 528 евро

Финансираща институция/програма: Програма Еразъм+

Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на регионите с висока безработица на хората, които са извън заетост, образование или обучение (NEET), чрез разглеждане на ключови въпроси на политиката в областта на туризма и управлението, като например гарантиране на качеството чрез разработване на схеми за обучение, основани на работата, насочени към свързване на културата, туризма и привлекателността на дестинациите.

Конкретни цели:

 • Предлагане на по-добри възможности за младите хора (да бъдат по-добре обучени и да бъдат по-конкурентоспособни на туристическия пазар в техния регион
 • Подобряване и гарантиране на качеството в областта на туризма чрез въвеждане на схеми за учене на работното място, съобразени с местните нужди и възможности
 • Насърчаване на връзката между туризма и културното наследство
 • Укрепване на регионалното икономическо развитие чрез увеличаване на конкуренцията, като място за живот, посещение, работа и инвестиране.

Целеви групи 

 • Организации за професионално образование и обучение, обучители
 • Учители и директори от средни училища
 • Регионални и местни туристически асоциации
 • Бизнес федерации
 • Мултинационални /национални/ местни предприятия

Партньори:      

 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Европейска фондация за образование, Германия
 • PROMIMPRESA SRL, Италия
 • Асоциация за образование и устойчиво развитие, Румъния
 • Фондация Знание при работа, Хърватия
Мартин Стоянов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 33
Прочетено:1271