Доклад за резултатите от изпълнението на Дейност 1

Доклад за резултатите от изпълнението на Дейност 2

Доклад за резултатите от изпълнението на Дейност 3

Номер на договора за финансиране: № BG05SFOP001-2.009-0200-С001

Период на изпълнение: 2019 г.

Финансираща институция/програма: Оперативна програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд,

Общ бюджет: 86 248,28 лева, от които 73 311,04 лв. европейско финансиране и 12 937,24 лв. национално финансиране

Основни дейности:

  • Дейност1: Извършване на проучвания на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
  • Дейност 2: Разработване на анализ за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
  • Дейност 3: Разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
  • Дейност 4: Съвместни действия между администрации и НПО за реализация на публични политики и законодателство;

Роля на БСК в проекта: Партньор

Лице за контакт: Миглена Георгиева, Europool Consulting Ltd., 1000 София, ул. Хан Аспарух 45, тел./fax: +359 2 98 95 233, мобилен +359 888 165 222, www.europool.bg

Доклад за резултатите от изпълнението на Дейност 1

Доклад за резултатите от изпълнението на Дейност 2

Доклад за резултатите от изпълнението на Дейност 3

Жечко Димитров
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 61
Прочетено:751