Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия

Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия

+
Оценка за съответствие със законодателството по околна среда за МСП

Оценка за съответствие със законодателството по околна среда за МСП

+
Обучения и консултации в областта на околната среда

Обучения и консултации в областта на околната среда

+
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

+
Финансови консултации за МСП

Финансови консултации за МСП

+
Консултиране в областта на данъчното законодателство

Консултиране в областта на данъчното законодателство

+
Консултиране в областта на осигурителното законодателство

Консултиране в областта на осигурителното законодателство

+
Посредничество при трудови спорове и консултиране в областта на трудовото законодателство

Посредничество при трудови спорове и консултиране в областта на трудовото законодателство

+
КСО: Обучения, консултиране, маркетиране и реализация на инициативи

КСО: Обучения, консултиране, маркетиране и реализация на инициативи

+
Консултиране и обучение по ISO-14001 и  ЕМАS

Консултиране и обучение по ISO-14001 и ЕМАS

+
Консултации и съдействие в областта на конкуренцията

Консултации и съдействие в областта на конкуренцията

+
Консултиране при обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури

Консултиране при обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури

+
Финансово и инвестиционно консултиране

Финансово и инвестиционно консултиране

+
Правна помощ и консултиране при осъществяване на инвестиции, сливания и придобивания

Правна помощ и консултиране при осъществяване на инвестиции, сливания и придобивания

+
Консултиране в областта на енергийната ефективност

Консултиране в областта на енергийната ефективност

+
Консултиране, разработка и управление на проекти

Консултиране, разработка и управление на проекти

+
Съдействие за търговска регистрация и за учредяване на НПО

Съдействие за търговска регистрация и за учредяване на НПО

+
Външнотърговски и митнически консултации

Външнотърговски и митнически консултации

+
Изготвяне на бизнес планове

Изготвяне на бизнес планове

+