Макроикономически анализи

Център "Индустриално развитие" при БСК изготвя анализи и макроикономически проучвания за състоянието на икономиката, на определени нейни сектори или по конкретни икономически проблеми. 

Сред водещите разработки и изследвания на центъра са:

  • Задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката, вкл. междуфирмена задлъжнялост,
  • Производителност на труда и ниво на работните заплати,
  • Регулаторните режими в България,          
  • Индекси за състоянието на бизнес климата в страната;
  • Оценка на конкурентоспособността на българската икономика и възможни източници за повишаването й.

Прочетено: 3599