Консултиране при обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури

Наталия Събева - главен юрисконсулт

Мария Минчева - юрисконсулт

___________________________________

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: 02/ 932 09 27, 932 09 29

Факс: 02/ 987 26 04 

e-mail: natali@bia-bg.compraven@bia-bg.com

Прочетено: 4000