Финансово и инвестиционно консултиране

Услугата включва:

  1. Предоставяне на информация относно възможности за финансиране с европейкси средства или други международни програми.

  2. Изготвяне на анализ на текущото състояние и наличния капацитет на фирмата, финансов капацитет, оценка на човешкия капитал – квалификация на служителите, анализ на инфраструктурата, идентифициране на нужди и потребности съвместно с предприемачите.

  3. Консултации при търсене на решения, подходящи за съответната компания и препоръки относно:
  • Привличане на инвеститор;
  • Подходящи грантове на европейски фондове или други европейски програми, съобразени с нуждите на фирмата;
  • Увеличаване на паричния оборот и ефективността на фирмата чрез финансови инструменти, повишаване на квалификацията на служителите и подобряване на събираемостта на вземанията.

Прочетено: 852