Консултиране на проекти по европейски рамкови програми – Horizon 2020, COSME, Erasmus+

Обхватът на услугата включва следните дейности:

  • Идентифициране и консултиране на подходящи обяви по Европейските рамкови програми
  • Съдействие при регистрация на клиента в Participant portal
  • Идентифициране на подходящи потенциални партньори
  • Съдействие за формиране на консорциум или включване в такъв с друг водещ партньор
  • Водене на комуникация с останалите партньори по време изготвянето на проектното предложение
  • Участие в разписването на проекта съвместно с клиента и изготвяне на бюджет
  • Подаване на проектно предложение и съдействие при подписване на договор след одобрение
  • Насоки за финансово отчитане

Център "Външноикономическо сътрудничество":

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34
Факс: 02 987 26 04
e-mail: ierc@bia-bg.comierc2@bia-bg.comierc3@bia-bg.com
web: www.ierc.bia-bg.com

Лица за контакт:

Веселин Илиев - главен директор
Прочетено: 3817