Консултиране, разработка и управление на проекти

Координатор проекти

Обхватът на услугата включва всички дейности по управлението и отчитането на европроекти:

 • Разработването и прилагането на коригиращи планове, когато това е необходимо;
 • Изпълнение на планираните дейности в срок;
 • Координиране и контролиране изпълнението на дейности, възложени на подизпълнители;
 • Организиране на събития и пресконференции, които осигуряват публичност на проекта;
 • Подготовка на тръжни процедури;
 • Обработка и съхранение на отчетна документация;
 • Анализ и съхранение на информация за действителните разходи, продължителност и резултати;
 • Приключване на проекта и оценка на успеха.
 • Координация и реализация на планираните дейностите;
 • Установяване на отклонения в разходите, конфигурацията и графика

Българска стопанска камара започва предлагането на нова услуга.

Безплатни консултации за проекти по Инструмента за МСП на „Хоризонт 2020“

Услугата включва:

 1. Анализ на идеята за проектно предложение и насочване към подходящи обяви;
 2. Преглед на вече изготвено предложение (ново или което вече е подавано и не е спечелило);
 3. Изработване на препоръки за подобряване на проектното предложение;
 4. Повторно преглеждане и финализиране на предложението.

Услугата е безплатна за МСП, които искат или вече са кандидатствали по Инструмента за МСП на „Хоризонт 2020“.

БСК и фирмата подписват споразумение за конфиденциалност, което е изцяло съобразено с интересите на фирмата.

 

За контакт:

Теодора Сотирова,

Тел: 02 932 09 34,

E-mail: ierc2@bia-bg.com

Прочетено: 1380