Сътрудничество с международни организации

Чрез своя Център "Международни организации и програми" предлага на своите членове и партньори:

  1. Информиране за изискванията на ЕС към българския бизнес;
  2. Развитие и укрепване на структурите на социалния диалог, вкл. механизми за участие в процеса на европейския социален диалог. Укрепване на браншовите и регионалните асоциации. Създаване на възможности за участие на браншовите организации, членки на БСК, в дейността на европейските секторни федерации;
  3. Прилагане на добри европейски практики в различни области и публикуването им за нуждите на българските предприятия;
  4. Осъществяване и организиране на сътрудничеството на БСК с международни организации:

Бранимир Ханджиев - главен директор
Людмила Мецова - главен експерт
Мартин Стоянов - експерт

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: 02/ 987 09 91; 02/932 09 22; 02/932 09 33
Факс: 02/ 987 26 04
E-mail: b.handjiev@bia-bg.com

Прочетено: 2554