Обучения за усъвършенстване на комуникационните умения

Център „Връзки с обществеността” при БСК предлага обучения по следните теми:

Комуникация и делово общуване. 

Обучението обхваща следните теми: Съдържание и обем на понятието “комуникация”. Комуникационен процес. Линии на комуникация. Комуникация и реторическо общуване. Комуникационна система. Комуникативна среда. Форми на комуникацията: писмена, устна и визуална; вътрешна и външна. Комуникация и реклама: външна, по пощата, печатна, радиореклама, телереклама, реклама на мястото на продажбата, рекламна акция, рекламна кампания. Маркетинг и комуникация.

Вътрешна комуникация в организацията

Обучението обхваща следните теми: Принципи, цели, задачи, функции, структура, видове, съдържание, линии, форми и средства на вътрешната делова комуникация. Реторически особености на деловото общуване при вътрешната комуникация в организация. Непосредственото делово общуване като форма-средство за управление на персонала в организация. Пълномощия и персонална отговорност при деловото общуване.

Работа с медиите

Обучението обхваща следните теми: Комуникацията с медиите като процес. Събиране на данни. Планиране на комуникацията. Прессъобщение и пресконференция. Поведение при контакта с медиите. Поведение при даването на интервюта. Анализ на представянето. 

Деловата среща и успешната комуникация

Обучението обхваща следните теми: Подготовка на делова среща. Събиране на предварителна информация. Предварителен план: проблеми, цели, очаквания, опасности. Същинска подготовка за делова среща. Работен план. Инициатива. Предварителни договорености: тематичен кръг, дневен ред, участници, пълномощия, процедура, времеви и други регламенти, работни групи, предварителна документация и пр.

Презентационни умения

Обучението обхваща следните теми: Специфични особености на презентацията. Елементи на презентацията. Психологически аспекти на презентацията. Аудиторията. Структуриране на презентацията. Техническа подготовка. Техники на справяне със стреса от представянето. Поведение при контакта с аудиторията.

Маркетинг за нестопански организации

Обучението обхваща следните теми: Елементи на организационната и корпоративната идентичност. Визия, мисия, цели. "Продукти" и каузи на неправителствените организации. Комуникационни и маркетингови техники за налагането на бранда на организациите. Привличането на партньори, дарители и спонсори. Установяване и развитие на контакта с подръжниците.

Адрес: София 1000, Алабин 16-20, стая 205

Телефон: 02 932 09 28, 0888 60 34 00

E-mail: pr@bia-bg.com

Прочетено: 3360