Програма „Летящ старт към Вашите международни продажби” (за пазарите на Германия и Русия)

Българският институт за външна търговия (БИВТ)
предлага на вниманието на българските предприятия своята
специална експортна програма
за два важни за България пазара - Германия и Русия,

„Летящ старт към Вашите международни продажби”

Програмата включва основен пакет и специализирани услуги.

В рамките на 3-4 месеца експертите на БИВТ предлагат следното:

  • съставяне на кратък обзор на интересуващия Ви пазар очертавайки основните параметри като търсене (потребителски вкусове и интерес), предлагане (местни и чужди конкуренти), цени, стандарти, пазарни ограничения и т.н.. Обзорът също ще набележи най-важните моменти определящи Вашите възможности и рискове.
  • съставяне на база данни от Вашите потенциални клиенти и / или партньори на пазара
  • разработване съвместно с Вас търговско предложение съобразено с интересите на пазара и неговите национални и културни специфики
  • осъществяване на контакт с всички фирми от съставената база данни и ще предложат на тяхното внимание Вашата продукция / услуги
  • проверка на техния интерес към полученото предложение и ще съставят списък на техните запитвания, отзиви, интереси и мнения.
  • набелязване съвестно с Вас стъпките необходими за по-нататъшно развитие на създадените контакти и отношения.

Специализираните услуги покриват широк спектър от дейности - от организация на бизнес командировки и участие на панаири и изложения до представителски услуги в страните, в които БИВТ има партньори.

Специализираните услуги са предмет на отделен разговор между БИВТ и Вас, за да разберем по-добре Вашите потребности и цели.

Българската стопанска камара, в сътрудничество с международнопризнати експерти в областта на външната търговия, създаде през 2007 г. Българския институт за външна търговия (БИВТ).

Българският институт за външна търговия е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел. Основната причина за това е, че получаването на печалба от стопанска дейност не е сред приоритетите на организацията.

Основната цел на БИВТ
е да съдейства за развитието на конкурентоспособността на българската икономика, увеличавайки експортния капацитет на българските фирми посредством развитие на техните познания и умения за участие в международната търговия.

Прочетено: 2055