Експортни застраховки

БСК-Комерсконсулт ООД предлага застраховки на плащания при експорт.

Покрити рискове:

 • Търговски рискове
 • Политически рискове
 • Краткосрочен риск
 • Средносрочен и дългосрочен риск
 • Инвестиционни рискове
 • Риск по акредитива
 • Рискове по банковата гаранция

Застрахователни продукти:

 • Застраховка на плащания

 • Застраховка срещу вътрешен търговски риск
  Покрити са търговските рискове, свързани с българския купувач, контрагент по търговската сделка.

 • Застраховка срещу краткосрочен търговски риск
  Покрити са търговските рискове при осъществяване на износ.

 • Застраховка срещу краткосрочен политически риск

 • Частноправен чуждестранен длъжник
  Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането до 1 година.

 • Публичноправен чуждестранен длъжник
  Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането до 1 година.

 • Застраховка срещу средносрочен и дългосрочен риск
  Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането над 1 година.

 • Застраховка на банков кредит за предекспортно финансиране
  Покрити рискове са търговски и нетърговски рискове, свързани с длъжника (заемополучател), чуждестранния купувач и държавата на купувача.

 • Застраховка на инвестиции
  Покрива загубите, които фирми могат да реализират на територията на приемащата страна при осъществяването на инвестицията си.

 • Застраховка на акредитиви
  Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.

 • Застраховка на банкова гаранция
  Покрити рискове са основателно или неоснователно услояване на гаранцията, както и политически събития в страната на купувача.

Централен офис - вижте ни на картата

Адрес: София 1000, ул. Цар Самуил №27

Стационарни телефони: 02 953 32 86; 02 444 88 42;

Мобилни телефони: 0887 144 480, 0887 285 690, 0888 349 635

Факс: 02 953 32 86

Е-поща: bsc-cc@bia-bg.com

web: www.bsc-cc.com

Представителства
 
Град:Телефон:Е-поща:
Бургас 056/840 850; 0887/933 033 cci-bs@bu.bia-bg.com
Варна 052/622 346; 052/622 304 isa_varna@abv.bg
Варна - Bon Marine Ltd. 052/68 71 55 d.staykova@bonmar.bg
Варна - Mikaela Ltd. 052/63 00 82; 052/63 00 83 mikaela@bsmvo.bg
Варна - Neft Oil Ltd. 0889/868 600 ikttas@abv.bg
Велико Търново 062/651 921; 0884/462 633 mitgo@abv.bg;bic@abv.bg
Враца 092/988 818; 0885/954 628 isa_vr@mail.bg
Габрово - Aries Ltd. 066/804 063 aries3@abv.bg
Кърджали 0361/645 77; 0361/645 85 isa_kj@mail.bg
Ловеч 068/620 113; 0887/427 263 sto.cam.l@abv.bg
Пазарджик 034/443 315; 034/447 335 isapz@pasat.bg
Пловдив 032/902 442 biapl@hotmail.com
Разград 084/662 434; 0878/556 126 sk_rz@dir.bg
Русе 082/825 013; 0887/099 155 rsk-ruse@reg.bia-bg.com
Русе - Rousse Free Zone 082/880 816 trade@freezone-rousse.bg
Сандански 0746/35 255; 0889/910 045 s.kamara_sandanski@abv.bg
Силистра 086/823 745; 0897/601 400 sk_ss@mail.bg
Смолян 0301/63314 chamber@smolyan.info
Стара Загора 042/641 141; 042/255 129 sk_sz@mbox.contact.bg
Търговище-Neft Oil Ltd. 060/167 092; 0882/266 200 r.tsoneva@neftoil.eu
Хасково 0887/674 393 rsk-hs@reg.bia-bg.com
Шумен 054/800 401; 054/800 399 export@antares.bg
Ямбол 046/663 239; 046/663 187 tania_dzsr@yahoo.com; bia.yambol@abv.bg

 

Прочетено: 2267