Консултиране в областта на данъчното законодателство
Йорданка Велинова - главен експерт "Данъчна политика"
Тел.: +3592 932 09 13, +3592 987 63 03 
Email: j.velinova@bia-bg.com
Прочетено: 1545