Позицията е изпратена до министъра на образованието, младежта и науката


Бележки и предложения по проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните ор
Добави мнение