Относно: Проекта на Закон за енерегетиката
Добави мнение

Членовете на Българската стопанска камара с удовлетворение отбелязват факта, че дълго очакваният проект за нов закон за енергетиката се намира в етапа на финалната му подготовка преди внасянето му за приемане от Министерския съвет. Основанията за тези очаквания са значителните недостатъци на действащия закон и необходимостта от отваряне на енергийния отрасъл за пазарните отношения.

Българска стопанска камара приветства представянето за обсъждане на проекта за нов закон за енергетиката на форума в НДК, организиран от МЕЕР, на среща, организирана от “Българския енергиен форум” и в Съвета за икономически растеж. Надяваме се, че съставителите на проекта ще вземат под внимание бележките на всички участници в обсъжданията с оглед усъвършенстването на проектозакона.

Общата ни оценка за законопроекта е, че е направено сериозно усилие да се регламентират по подобие на европейското законодателство пазарни отношения в отрасъла. Същевременно проектът не премахва монополните отношения, а в някои случаи води до незачитане на правото на собственост и на интересите на потребителите.

За да се изпълни основният замисъл в проекта – либерализация на енергийния пазар, са необходими някои съществени промени:

  1. В проекта да се регламентират в ясна, конкретна и категорична форма принципи и конкретни разпоредби за организация, управление и регулиране на енергийния отрасъл и за отварянето на енергийния пазар в страната.

 

В проектозакона са предвидени 27 подзаконови актове, като в текстовете за тези актове не са предвидени общи условия и принципи, които да са свързани с философията за либерализация на енергийния пазар и да създават рамковите законови условия при тяхното съставяне. По този начин се допуска възможност за деформиране на волята на законодателя и за създаване на неустойчивост и непрогнозируемост на нормативната среда. На практика основните разпоредителни текстове, определящи регулацията на енергийния.

 

Пълният текст вижте по-долу.