"Отговорността по изпълнение на изискванията на ЕС за пореден път се прехвърля предимно върху бизнеса. Държавата не може да се справи с изискванията за разделно събиране на отпадъци, а натискът от страна на ЕС нараства. Въвеждат се режими и процедури, без да е изградена съответната човешка, организационна, технологична и преди всичко нормативна инфраструктура. Отново е налице една дълбока нормативна и организационна неяснота."

Това се казва в позиция на БСК във връзка с влизането в сила на изисквания за разделно събиране и предаване на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаси и метали от притежатели на търговски обекти, стопански и административни сгради.

Позицията е изпратена до Президента на РБ, председателя на Народното събрание, Министър-председателя, председателите на парламентарни групи, Министъра на околната среда и водите, Конституционния съд на РБ, Националното сдружение на общините в РБ и средствата за масова информация.

Моля вижте пълния текст в прикачения по-долу файл!


Влизане в сила на изисквания за разделно събиране на отпадъци от притежатели на търговски обекти
Добави мнение