Българската стопанска камара изпрати до Народното събрание становище относно проект за решение за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие.

По внесения проект за решение Българска стопанска камара изразява категоричната си отрицателна позиция със следните аргументи:

 1. Преобразуването на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие представлява по същество акт на национализация и експроприация, чрез който се нарушават конституционните права на частната собственост;
   
 2. Заместването на инвеститори с репутация и опит в прилагането на утвърдени европейски практики от държавни структури по неясни правила ще създаде трусове в управлението на компаниите и е риск пред сигурността на снабдяването;   
   
 3. Липсва оценка на финансово-икономическите последствия за потребителите и бюджета от подобен акт;
   
 4. Увеличава се несигурността и непредсказуемостта на бизнес средата с дългосрочни негативни последствия;
   
 5. Държавата следва ефективно да регулира естествените монополи, като предпазва потребителите от злоупотреба с монополно положение, стимулира инвестициите и гарантира подобряване на качеството на услугите, а не да ги притежава и управлява;
   
 6. Правилата, по които функционират компаниите от енергийния сектор, следва да са еднакви и да се прилагат обективно както за частните, така и за държавните дружества, а държавната собственост върху енергийни компании не следва да е инструмент за неправомерна намеса на държавата на пазара или за провеждане на енергийни или социални политики.

                                                                                                               

 


Становище относно преобразуването на ЕРП в дружества с преобладаващо държавно участие
Добави мнение