21.07.2023

Изх. № 05-01-20#1/ 21.7.2023 г.

 

ДО

Г-ЖА ЕМИЛИЯ ЯНЕВА,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

ОТНОСНО: Преговори за Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЕВА,

Изпращаме Ви поисканото от Вас предложение на Българската стопанска камара (БСК) относно преговорите за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Индия. Предвид краткия срок за подготвяне на становището, информацията, която Ви изпращаме, е основана на статистически данни и не е съгласувана с браншовите организации. В тази връзка, запазваме правото си да променим тази информация след обсъждане с нашите членове.

Бихме желали да бъдем информирани за параметрите на преговаряното ССТ между Индия и ЕС, както и за позицията на България в рамките на тези преговори. Смятаме, че от ключово значение за успешното развитие на българския бизнес е провеждането на среща между Министерството на икономиката и индустрията и БСК, на която да бъдат обсъдени преговаряните от Европейския съюз търговски споразумения и техните параметри, като бъдат отчетени позициите и възможностите на нашите членове. 

По-надолу сме посочили приоритетни за България стоки (със съответния тарифен номер) при износа и вноса от Индия. Като са разделени в две групи: 1.) Стоки, за които България има интерес от възможно най-бързото премахване на митата при износа към Индия, и 2.) Стоки, за които България има интерес за преговаряне на по-дълъг период за отпадане на митата при внос от Индия в ЕС. Също така сме посочили информация за ключови нетарифни бариери, пред които е изправен българският бизнес при навлизане на индийския пазар (технически пречки, санитарни и фитосанитарни мерки), обществени поръчки, проблеми със защитата на интелектуалната собственост, финансови услуги, дигиталната политика и регулации, държавни субсидии и др.

 

ПриложениеАнализ и предложения на БСК относно преговорите за ССТ между ЕС и Индия 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Анализ и предложения на БСК във връзка с преговорите между ЕС и Индия за ССТ
Добави мнение