Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ!

___________________________

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес набира курсисти за професионално обучение с ваучери по професия „Оперативен счетоводител“.

Началото на квалификационния курс е планирано за 16 октомври 2017 година на адрес: гр. София, ул. Алабин 16-20, с продължителност 960 учебни часа. Предвижда се при желание от курсистите да се проведе и кратък курс по част от професията.

За информация можете да се обаждате на телефони: 02 932 09 69 и 0899 639 182 – Антоанета Кацарова.