Новини

Решения на УС на БСК - 21 юли 2016 г.

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд и „Уест билдинг“ ЕООД бяха приети за членове на БСК. Решението бе взето на заседание на УС на БСК, проведено на 21 юли 2016 г.

+