Членството в БСК ви дава възможност:

  1. Да бъде чут Вашият глас в отстояване на интересите на Вашия бизнес, на общите интереси на предприемачите и работодателите, на секторите и регионите, в които осъществявате своята дейност, чрез:
    • Открито представителство и застъпничество, съобразено със закона и общите интереси на членовете на БСК;
    • Участие в законодателния процес при подготовка и изменение на нормативни актове и тяхното прозрачно, справедливо и ефективно прилаганe.

  2. Да участвате при определянето на стратегията на работодателите и индустриалците по отношение на всички социално-икономически проблеми на предприятието, бранша и региона, в който осъществявате дейността си. Имате възможност да участвате пряко, а с наша подкрепа Вашите позиции и предложения за подобряване на законодателството и административната практика ще бъдат представени и експертно защитени по категоричен начин пред компетентните институции на изпълнителната и законодателната власт чрез органите за социално партньорство на национално, европейско и международно ниво.

  3. Да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.

  4. Да получите специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от:
  5. Да получавате регулярна и/или ексклузивна (по заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания и др.

С всички дейности и услуги на БСК можете да се запознаете ТУК! 

__________________________________________

СТАНИ ЧЛЕН! (условия и документи за членство)

__________________________________________

За браншовите и регионалните организации, членове на БСК, са изградени отделни подстраници в рамките на сайта на БСК, където се публикува подробна информация за тяхната организационна структура, членове, дейности, услуги, новини и др. При необходимост от корекции молим да се свържете с Пресцентъра на БСК.