Съгласно действащия Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), определянето на такса „битови отпадъци“ (ТБО) става на база данъчна оценка на имота или балансова стойност на активите. По този начин таксата се превръща във втори имотен данък. В резултат на това, високотехнологични предприятия със скъпо оборудване биват наказвани да плащат в пъти по-голяма ТБО, поради по-високата балансова стойност на активите им.

Освен това, общинските администрации определят различни основи и размери на ТБО за различните видове потребители. Т.е. съществува пряка дискриминация по имуществен признак – според вида и големината на имота. Една и съща услуга се предоставя при различни условия, според вида на ползвателя (граждани и фирми). В случая не се прави разлика между “битови” (от човешката дейност) и “промишлени” (от производствената дейност) отпадъци.

Числата говорят:

 • Разходи на фирмите за ТБО на едно лице: от 8 лв. до 10 000 лв.
 • Има общини, в които едно предприятие покрива 50-70% от приходите от ТБО при персонал 600 души и население над 50 000 души в общината.
 • Отчетени количества в различните общини: от 7 до 2285 кг/жител

Ефекти:

 • Липса на стимули за ефективно оползотворяване и намаляване на количеството на отпадъците;
 • Нереална отчетност на фирмено, общинско и национално ниво;
 • Невъзможност за надеждно прогнозиране на количествата за целите на проектирането на съоръжения за третиране на отпадъци;
 • Разходване на ТБО за цели, различни от управлението на отпадъците (според доклади на Сметната палата);
 • „Наказват“ се инвестициите, особено в капиталоемки дейности;
 • Стойността на услугата е „откъсната“ от реалните разходи.

БСК настоява определянето на ТБО да става на европейския принцип „замърсителят плаща“*, като се отчита количеството генерирани отпадъци, а не данъчната оценка на имота или балансовата стойност на активите.

*Принципът „замърсителят плаща“ е заложен в чл. 3 от Закона за опазване на околната среда.

Идва ли (най-после) по-справедливата такса

Идва ли (най-после) по-справедливата такса "смет"?

+
Голяма промяна при такса

Голяма промяна при такса "смет", общините имат 4 опции за изчисляването ѝ

+
ДАНЪЦИТЕ НА ИМОТИТЕ: На места събираемостта е под 40%

ДАНЪЦИТЕ НА ИМОТИТЕ: На места събираемостта е под 40%

+
Мария Минчева: Бизнесът очаква финализиране на подготвителната работа по депозитната система през 2024 г.

Мария Минчева: Бизнесът очаква финализиране на подготвителната работа по депозитната система през 2024 г.

+
„Кръгова икономика в общините и оползотворяване на битовите отпадъци“ бе тема на работна среща в Разград, организирана от БСК и Солвей Соди

„Кръгова икономика в общините и оползотворяване на битовите отпадъци“ бе тема на работна среща в Разград, организирана от БСК и Солвей Соди

+
Диференцираната такса битови отпадъци ще стимулира разделното събиране

Диференцираната такса битови отпадъци ще стимулира разделното събиране

+
Съдът насрочи дата за делото срещу повишението на Такса смет в Габрово

Съдът насрочи дата за делото срещу повишението на Такса смет в Габрово

+
Жалба срещу такса

Жалба срещу такса "смет" внесе Стопанска камара - Габрово

+
Такса битови отпадъци. Отлага се новият начин на определяне

Такса битови отпадъци. Отлага се новият начин на определяне

+
ЕК може да санкционира България за неприлагането на принципа „замърсителят плаща“ при определяне на такса „битови отпадъци“

ЕК може да санкционира България за неприлагането на принципа „замърсителят плаща“ при определяне на такса „битови отпадъци“

+
Илиана Павлова: Липсват стимули за разделно събиране на отпадъците

Илиана Павлова: Липсват стимули за разделно събиране на отпадъците

+
БСК настоява да не се отлага новият начин за определяне на такса „битови отпадъци“

БСК настоява да не се отлага новият начин за определяне на такса „битови отпадъци“

+
БСК излезе със становище по предложените от МФ промени в данъчното законодателство

БСК излезе със становище по предложените от МФ промени в данъчното законодателство

+
Радосвет Радев: Постигането на екологичните цели трябва да става чрез стимули, а не чрез санкции

Радосвет Радев: Постигането на екологичните цели трябва да става чрез стимули, а не чрез санкции

+
Дебатът за такса смет започва отначало

Дебатът за такса смет започва отначало

+
Промени в Закона за местните данъци и такси въвеждат принципа „замърсителят плаща“

Промени в Закона за местните данъци и такси въвеждат принципа „замърсителят плаща“

+
Съдът отмени начина на определяне на такса „смет“ в Габрово

Съдът отмени начина на определяне на такса „смет“ в Габрово

+
По настояване на БСК министърът на финансите свиква работната група за промени на ЗМДТ

По настояване на БСК министърът на финансите свиква работната група за промени на ЗМДТ

+
„СТИГА ВЕЧЕ!“ 7: ОТПАДЪЦИТЕ В СОФИЯ – обективна статистика или управленска стъкмистика

„СТИГА ВЕЧЕ!“ 7: ОТПАДЪЦИТЕ В СОФИЯ – обективна статистика или управленска стъкмистика

+
БСК с предложения по проекта за нов ред за определяне на такса „битови отпадъци“

БСК с предложения по проекта за нов ред за определяне на такса „битови отпадъци“

+
Нова формула за такса

Нова формула за такса "смет" догодина

+
Русенци ще плащат два пъти по-малко за такса смет

Русенци ще плащат два пъти по-малко за такса смет

+
Съдът отмени такса смет в Разград за трети път

Съдът отмени такса смет в Разград за трети път

+
Илиана Павлова: Такса смет е незаконен имотен данък

Илиана Павлова: Такса смет е незаконен имотен данък

+
БСК настоява за спешно внасяне на промените в уредбата на такса

БСК настоява за спешно внасяне на промените в уредбата на такса "битови отпадъци"

+
Кабинетът обсъжда старите варианти за такса смет

Кабинетът обсъжда старите варианти за такса смет

+
БСК: Санирането не трябва да вдига таксата смет

БСК: Санирането не трябва да вдига таксата смет

+
БСК против отлагане на промените в основата и реда за определяне на такса

БСК против отлагане на промените в основата и реда за определяне на такса "смет"

+
Подготвя се сериозен ремонт на данъчното законодателство

Подготвя се сериозен ремонт на данъчното законодателство

+
Възстановено е възмездното предаване на битови отпадъци от черни и цветни метали от физически лица

Възстановено е възмездното предаване на битови отпадъци от черни и цветни метали от физически лица

+
НСТС постигна консенсус по ЗМДТ и методиката за такса

НСТС постигна консенсус по ЗМДТ и методиката за такса "Битови отпадъци"

+
Такса смет според водомера

Такса смет според водомера

+
Декларация за потенциалното отлагане на принципа

Декларация за потенциалното отлагане на принципа "замърсителят заплаща" при определянето на ТБО

+
За информация на българските кметове: Как се определя ТБО в Швейцария?

За информация на българските кметове: Как се определя ТБО в Швейцария?

+
Кметове предлагат: По-ниска такса смет за пенсионери

Кметове предлагат: По-ниска такса смет за пенсионери

+
Докога общините ще саботират въвеждането на европейски механизми за определяне на такса „смет“?

Докога общините ще саботират въвеждането на европейски механизми за определяне на такса „смет“?

+
Правителството си е дало 2 седмици да измисли методика за такса смет

Правителството си е дало 2 седмици да измисли методика за такса смет

+
Такса смет в Разград отново е обявена за незаконна

Такса смет в Разград отново е обявена за незаконна

+
Плащаме все повече за отпадъци, които намаляват

Плащаме все повече за отпадъци, които намаляват

+
Домашното компостиране е с голям потенциал и може да намали с до 30% такса смет

Домашното компостиране е с голям потенциал и може да намали с до 30% такса смет

+
БСК: Фирми и граждани със сключен договор за обработване на отпадъците да не плащат такса

БСК: Фирми и граждани със сключен договор за обработване на отпадъците да не плащат такса "смет"

+
Предложения на БСК за изменение на Закона за местните данъци и такси във връзка с таксата смет

Предложения на БСК за изменение на Закона за местните данъци и такси във връзка с таксата смет

+
От 1 януари 2015 г. такса смет няма да се определя според стойността на имота

От 1 януари 2015 г. такса смет няма да се определя според стойността на имота

+
(Не)пазарният парашут на България

(Не)пазарният парашут на България

+
Среща по промяна на методиката за такса

Среща по промяна на методиката за такса "смет" се проведе в МФ

+
Константин Пенчев: Незаконно е да се изчислява такса смет като процент от данъчната оценка на имота

Константин Пенчев: Незаконно е да се изчислява такса смет като процент от данъчната оценка на имота

+
Омбудсманът пита ВАС дали ТБО не е скрит имуществен данък

Омбудсманът пита ВАС дали ТБО не е скрит имуществен данък

+
Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия

Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия

+
Приходите от такса „смет“ растат, а събраните отпадъци намаляват

Приходите от такса „смет“ растат, а събраните отпадъци намаляват

+
3 години София ще търси по-справедлива такса смет

3 години София ще търси по-справедлива такса смет

+
Общински игри

Общински игри

+
Такса битови отпадъци в Ловеч е незаконна, реши съдът

Такса битови отпадъци в Ловеч е незаконна, реши съдът

+
Съдът отмени наредба за размера на такса смет в Габрово

Съдът отмени наредба за размера на такса смет в Габрово

+
Съдът отмени такса смет в Благоевград

Съдът отмени такса смет в Благоевград

+
Какво се променя от 1-ви януари?

Какво се променя от 1-ви януари?

+
От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно

От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно

+
Една крачка към по-справедливо таксуване на отпадъците

Една крачка към по-справедливо таксуване на отпадъците

+
ВАС отмени общинската наредба за определяне на такса „смет“ в Горна Оряховица

ВАС отмени общинската наредба за определяне на такса „смет“ в Горна Оряховица

+
БСК: Президентът да сезира КС за начина на определяне на такса „смет“

БСК: Президентът да сезира КС за начина на определяне на такса „смет“

+
Откриват първото депо за регионални битови отпадъци

Откриват първото депо за регионални битови отпадъци

+
БСК: Такса

БСК: Такса "смет" е противозаконна!

+
БСК настоява за отлагане влизането в сила на продуктовата такса върху полимерните торбички

БСК настоява за отлагане влизането в сила на продуктовата такса върху полимерните торбички

+
Търговците задължени да предават боклука си на специализирани фирми

Търговците задължени да предават боклука си на специализирани фирми

+
Приетият от парламента Закон за управление на отпадъците не решава сериозните проблеми пред оползотворяването на отпадъците

Приетият от парламента Закон за управление на отпадъците не решава сериозните проблеми пред оползотворяването на отпадъците

+
Съдът отмени такса

Съдът отмени такса "смет" в Бургас

+
Над 1/3 от немските компании не биха инвестирали отново в България

Над 1/3 от немските компании не биха инвестирали отново в България

+
Актуални проблеми пред управлението на отпадъците в България

Актуални проблеми пред управлението на отпадъците в България

+
Общините настояват част от данъка върху доходите да остава за тях

Общините настояват част от данъка върху доходите да остава за тях

+
Фирми ще плащат два пъти за боклук

Фирми ще плащат два пъти за боклук

+
Завод за смет и в Попово

Завод за смет и в Попово

+
Такса смет скача в градчетата от 2012 г.

Такса смет скача в градчетата от 2012 г.

+
Такса смет в София остава без промяна

Такса смет в София остава без промяна

+
БСК: Новият законопроект за управление на отпадъците не решава съществуващите проблеми и не дава трайни решения

БСК: Новият законопроект за управление на отпадъците не решава съществуващите проблеми и не дава трайни решения

+
Столична община даде в МОСВ апликационната форма за втората фаза на завода за боклук

Столична община даде в МОСВ апликационната форма за втората фаза на завода за боклук

+
Отпадъците не намаляват заради методиката за определяне на такса смет

Отпадъците не намаляват заради методиката за определяне на такса смет

+
Караджова: Завод за отпадъци в София ще има

Караджова: Завод за отпадъци в София ще има

+
Столична община е събрала повече приходи тази година

Столична община е събрала повече приходи тази година

+
Столичната община определя незаконно такса смет

Столичната община определя незаконно такса смет

+
Законопроектът за управление на отпадъците да бъде оттеглен

Законопроектът за управление на отпадъците да бъде оттеглен

+
Декларация на работодателски организации срещу законопректа за управление на отпадъците

Декларация на работодателски организации срещу законопректа за управление на отпадъците

+
Хотелиери обжалват таксите в

Хотелиери обжалват таксите в "Слънчев бряг"

+
След жалба на БСК, Комисията за защита от дискриминация РЕШИ: Определянето на такса „смет” в столицата е дискриминационно!

След жалба на БСК, Комисията за защита от дискриминация РЕШИ: Определянето на такса „смет” в столицата е дискриминационно!

+
МС се съобрази с предложението на омбудсмана за такса смет

МС се съобрази с предложението на омбудсмана за такса смет

+
Дискусия за справедливото определяне на такса

Дискусия за справедливото определяне на такса "смет" организира Омбудсманът на РБ

+
Такса смет в София - според боклука на квартала?

Такса смет в София - според боклука на квартала?

+
Над 552 хил. тона софийски боклук е бил събран разделно

Над 552 хил. тона софийски боклук е бил събран разделно

+
Омбудсманът изпрати препоръка до НС и МС за промяна на ЗМДТ

Омбудсманът изпрати препоръка до НС и МС за промяна на ЗМДТ

+
Десетки училища пред фалит заради рекордни местни данъци

Десетки училища пред фалит заради рекордни местни данъци

+
Георги Първанов: Част от промените в ЗУО въвеждат неизпълними изисквания за осъществяване на дейности по събиране и предварително третиране на отпадъц

Георги Първанов: Част от промените в ЗУО въвеждат неизпълними изисквания за осъществяване на дейности по събиране и предварително третиране на отпадъц

+
БСК: Омбудсманът да сезира Конституционния съд във връзка с начина на определяне на такса „смет”

БСК: Омбудсманът да сезира Конституционния съд във връзка с начина на определяне на такса „смет”

+
БСК: Промяната на начина за определяне на облагаемата основа на данък сгради води до непосилни финансови плащания на бизнеса за местни данъци

БСК: Промяната на начина за определяне на облагаемата основа на данък сгради води до непосилни финансови плащания на бизнеса за местни данъци

+
Отмениха презонирането на София

Отмениха презонирането на София

+
Можем да платим местните данъци

Можем да платим местните данъци

+
НАП събра 111 000 лв. от некоректни държавни служители

НАП събра 111 000 лв. от некоректни държавни служители

+
БСК внесе проект на промени в Закона за управление на отпадъците

БСК внесе проект на промени в Закона за управление на отпадъците

+
Омбудсманът констатира незаконосъобразни практики в общините

Омбудсманът констатира незаконосъобразни практики в общините

+
БСК подготвя проект за промяна на Закона за управление на отпадъците

БСК подготвя проект за промяна на Закона за управление на отпадъците

+
Минимална глоба до края на април за нерегистрираните коли

Минимална глоба до края на април за нерегистрираните коли

+
Промени в системата за събиране и транспортиране на отпадъци

Промени в системата за събиране и транспортиране на отпадъци

+
Губим по 60 000 лв. годишно от рециклируем боклук

Губим по 60 000 лв. годишно от рециклируем боклук

+
БСК: Промените в Закона за местните данъци и такси влошават бизнес средата и отблъскват инвеститорите

БСК: Промените в Закона за местните данъци и такси влошават бизнес средата и отблъскват инвеститорите

+
Ловеч отложи договора за столичния боклук

Ловеч отложи договора за столичния боклук

+
Такса депониране ще завиши таксата смет за гражданите от догодина

Такса депониране ще завиши таксата смет за гражданите от догодина

+
270 лв. минимална заплата поискаха синдикатите

270 лв. минимална заплата поискаха синдикатите

+
Ръководствата на БСК и на Националното сдружение на общините в РБ обсъдиха проблемите, свързани с определянето на таксата за битови отпадъци

Ръководствата на БСК и на Националното сдружение на общините в РБ обсъдиха проблемите, свързани с определянето на таксата за битови отпадъци

+
Спешни мерки за борба с икономическата криза обсъди ръководството на СДС с работодателски организации

Спешни мерки за борба с икономическата криза обсъди ръководството на СДС с работодателски организации

+
165 млн. лв. се очаква да постъпят в хазната на София от такса смет през 2010-а

165 млн. лв. се очаква да постъпят в хазната на София от такса смет през 2010-а

+
През тази година ще работим пет месеца за правителството

През тази година ще работим пет месеца за правителството

+

"Столичната пица" щяла да бъде малко по-добра

+
Фирми дължат 180 млн. лв. на СО от данъци и такси

Фирми дължат 180 млн. лв. на СО от данъци и такси

+
В Благоевград се подготвя вдигане на местните данъци и такси

В Благоевград се подготвя вдигане на местните данъци и такси

+

Варна ще има завод за боклук догодина

+
Важно съобщение до членовете на БСК относно таксата за битови отпадъци в столицата за имоти, които няма да се ползват през цялата година

Важно съобщение до членовете на БСК относно таксата за битови отпадъци в столицата за имоти, които няма да се ползват през цялата година

+

"Промените в Закона за местните данъци и такси дискриминират бизнеса", се казва в становище на БСК

+
БСК напомня: 30 ноември т.г.е срокът за подаване на заявления от фирмите, желаещи да заплащат такса битови отпадъци според количеството за имоти на те

БСК напомня: 30 ноември т.г.е срокът за подаване на заявления от фирмите, желаещи да заплащат такса битови отпадъци според количеството за имоти на те

+
МОСВ ще внесе в Министерския съвет предложение за отопадане на регулаторни режими в областта на околната среда, стана ясно на среща в БСК

МОСВ ще внесе в Министерския съвет предложение за отопадане на регулаторни режими в областта на околната среда, стана ясно на среща в БСК

+
Криза с боклука в Шумен през 2010 г.?

Криза с боклука в Шумен през 2010 г.?

+
Кабинетът дава още 400 млн. лв. за регионални депа за отпадъци

Кабинетът дава още 400 млн. лв. за регионални депа за отпадъци

+
Писмо до Гиньо Ганев

Писмо до Гиньо Ганев

+

Такса за битови отпадъци - писмо на БСК до премиера

+

БСК настоя за промени в столичната Наредба за общинските такси

+

Димитър Бранков - такса "смет"

+

Такса "смет" - позиция на БСК

+

Среща на работодателските организации с БСП

+

Среща с Комисията по бюджет и финанси

+

Увеличават с 5 до 10 лв. данък сгради в София

+

Такса смет - предложение на БСК

+

Необходимостта от промени в Закона за местните данъци и такси обсъждаха представители на бизнеса и администрацията на среща в БСК

+

Министър Чакъров прие предложения на БСК за промени в Закона за местните данъци и такси

+

Такса смет - Предложения на БСК

+

АИКБ подкрепи предложенията на БСК за промени в Закона за местните данъци и такси

+

Председателят на БСК обсъди с председателя на Комисията по бюджет и финанси при НС предложения за промени в Закона за местните данъци и такси и Закона

+

БСК депозира предложения за промени в Закона за местните данъци и такси, за въвеждане на единна основа при определяне размера на таксите за битови отп

+

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промените в законите за местни данъци и такси, и за акцизите и данъчните складове

+

Ръководителите на най-големите металургични предприятия в България обсъдиха с ръководството на БСК въпроси, свързани с подобряване на бизнес климата

+
СГС отмени чл. 10а от Наредбата за определяне на местните такси в Столична община

СГС отмени чл. 10а от Наредбата за определяне на местните такси в Столична община

+

СГС се произнесе по жалбата на БСК за такса „смет”

+

Среща с Татяна Дончева

+

Среща с Минко Герджиков

+

Такса "смет" - дело, заведено от БСК

+

Обръщение към политическите сили - 29 юни 2005 г.

+

Такса смет - съдебен иск

+

Защита на конкуренцията - договор за сътрудничество между БСК и КЗК

+
Прочетено: 99013