21.10.2009

БСК се обръща към браншови организации и фирми за подкрепа на нейните позиции за промяна в правната уредба и практика при определяне и заплащане на ТБО, като предоставите информация за извършените плащания по ТБО за 2008г. и друга свързана информация, включена в приложената таблица. Получената информация ще бъде третирана конфиденциално, като няма да бъдат разпространявани индивидуализирани данни за отделни фирми. МОЛЯ ВИЖТЕ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ ПО-ДОЛУ!


Становище относно промените в ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци
Добави мнение