19.07.2022

На 19 юли 2022 г., от 10:00 ч., Българската стопанска камара (БСК)), част от най-голямата европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network (EEN), в партньорство с Италианската търговска камара в България и Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) организират онлайн представяне на възможностите за директна безвъзмездна помощ за българските компании, финансовите инструменти за бизнеса и основните публични инвестиционни проекти, които ще се реализират от българските институции в одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Стойността на НПВУ е малко над 13,5 млрд. лева, като към него ще се добавят 2,1 млрд. лева национално публично съфинансиране и 4,7 млрд. частно съфинансиране.

Какви възможности стоят зад тези числа и има ли място за Вашия бизнес? Разберете от водещите експерти на БСК на 19 (вторник) юли 2022 г., от 10:00 ч., в платформата ZOOM (регистрацията ще бъде отворена от 9:45 ч.).

Сред ключовите области на инвестиции са: образование, наука и иновации, индустрия, енергийна ефективност, дигитална трансформация, възобновяема енергия, биоразнообразие, устойчиво земеделие, цифрова и транспортна свързаност и др.

Необходима е предварителна РЕГИСТРАЦИЯ до 15 юли 2022 г.

***

Участието в семинара е платено: 200 лв., без ДДС

Членове на БСК, БАСЕЛ и Италианската търговска камара в България ползват преференциална цена 150 лв., без ДДС.

Сумата се превежда по банковата сметка на БСК:

БАНКА ДСК EАД СОФИЯ

BIC КОД - STSABGSF
Сметка в лева IBAN-BG61STSA93000021609234

Основание за плащане: такса семинар за НПВУ

Продължителност: 2 астрономически часа и възможност за задаване на въпроси.

Семинарът се провежда при най-малко 50 записали се участници

 

За допълнителна информация:

Светлана Дончева, Център за управление на проекти в БСК, e-mail: s.doncheva@bia-bg.com, тел.: + 359 888 914 452

Христина Каспарян, Център „Международно икономическо сътрудничество“ в БСК, h.kasparyan@bia-bg.com, +3592 932 09 34

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса