Проекти: 13
BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

+
ECoVEM

ECoVEM

+
TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

+
Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение (eDigiStars)“

Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение (eDigiStars)“

+
BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики

BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики"

+
Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

+
265 истории за икономика

265 истории за икономика

+
Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN)

+
Адаптация към новите условия

Адаптация към новите условия

+
Безплатни изследвания за Хепатит С

Безплатни изследвания за Хепатит С

+
Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

+
Програма за обучение на българските работодатели за осигуряване на ЗБУТ – 2021

Програма за обучение на българските работодатели за осигуряване на ЗБУТ – 2021

+
Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

+