Проекти: 86
BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

+
HED-RES-EU - Дигитализация на висшето образование за възобновяема енергия

HED-RES-EU - Дигитализация на висшето образование за възобновяема енергия

+
SDSD - Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд

SDSD - Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд

+
МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

+
Оценка на ефективността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване

Оценка на ефективността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване

+
Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията

Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията

+
TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

+
eDigiStars: Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение

eDigiStars: Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение

+
Безплатни изследвания за Хепатит С

Безплатни изследвания за Хепатит С

+
Адаптация на работната сила

Адаптация на работната сила

+
Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

+
BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики

BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики"

+
LIFE CE STARSEED: „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“

LIFE CE STARSEED: „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“

+
„Skills Act 4 VET“

„Skills Act 4 VET“

+
265 истории за икономика

265 истории за икономика

+
Upskilling Lab 4.0

Upskilling Lab 4.0

+
Адаптация към новите условия

Адаптация към новите условия

+
Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни

+
Програма за обучение на българските работодатели за осигуряване на ЗБУТ – 2021

Програма за обучение на българските работодатели за осигуряване на ЗБУТ – 2021

+
Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

+