Проекти: 47
Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребители

Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребители

+

"Шеф под прикритие"

+
Качествена работна сила - стабилен пазар на труда

Качествена работна сила - стабилен пазар на труда

+
Корпоративна социална отговорност за всеки

Корпоративна социална отговорност за всеки

+
Спестете от сметките си чрез системата UTINK!

Спестете от сметките си чрез системата UTINK!

+
Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения

Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини – европейски опит, практики и пилотни решения

+
GEMA - Управленски подход за равнопоставеност на половете

GEMA - Управленски подход за равнопоставеност на половете

+
АОБР - Асоциация на организациите на българските работодатели

АОБР - Асоциация на организациите на българските работодатели

+
Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

+
От професионално обучение към ефективна заетост

От професионално обучение към ефективна заетост

+