Общо: 12
Транспорт: психологическа годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Транспорт: психологическа годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС

+
Наука и технологии: Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите

Наука и технологии: Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите

+
Регионална политика: ЗИД на ЗУТ

Регионална политика: ЗИД на ЗУТ

+
Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за медиацията

Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за медиацията

+
Околна среда: Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г.

Околна среда: Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г.

+
Земеделие: Устр. правилник на ДФ

Земеделие: Устр. правилник на ДФ "Земеделие"

+
Държавна администрация: Недостиг на експерти

Държавна администрация: Недостиг на експерти

+
Култура: Национален фонд

Култура: Национален фонд "Култура"

+
Финанси и данъчна политика: ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Финанси и данъчна политика: ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

+
Здравеопазване: профилактика и контрол на маймунска вариола

Здравеопазване: профилактика и контрол на маймунска вариола

+
Образование: Списък на приоритетните професионални направления

Образование: Списък на приоритетните професионални направления

+
Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

+