Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени зоа обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - срок до 28.05.2018

- Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България - срок до 23.05.2018

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. - срок до 23.05.2018

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването