Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ“ в гр. Бургас - срок до 04.01.2020

- Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия - срок до 02.01.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите - внесен в НС от ОП на 10.10.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - внесен от ДПС в НС на 13.09.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки - внесен от БСП в НС на 12.09.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите - внесен от БСП в НС на 11.09.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019