Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения - срок до07.03.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - 18.2.2020 г.  

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - срок до 01.03.2020

- Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания - срок до 26.02.2020

- Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България - срок до 22.02.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен в НС от МС на 09.01.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения - внесен в НС от МС на 08.01.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - внесен от ДПС в НС на 13.09.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019

 


Здравеопазване
Добави мнение