Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени зоа обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина” - срок до 31.8.2017 г.  

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването