Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030 - срок до 28.01.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването - срок до 21.01.2021

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения - внесен в НС на 1612..2020 от Даниела Даридково /ГЕРБ/

- Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен в НС от ОП на 27.11.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения - внесен от В. Симеонов и др. от ОП ва 01.10.2020

- ЗИД на Закона за здравето - внесен в от ВОЛЯ в НС на 25.06.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - внесен от ДПС в НС на 13.09.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019


Здравеопазване
Добави мнение