Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - срок до 18.05.2019

- Проект на ПМС  за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза - срок до 21.4.2019 г.  

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.  - срок до 21.4.2019 г. 

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 01.02.2019