Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане - срок до 26.06.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването - срок до 03.07.2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - срок до 04.07.2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - срок до 04.07.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за критериите за определяне на университетски болници - срок до 07.07.2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури - срок до 14.07.2024

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - срок до 20.07.2024

 

Внесени в 50-то НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

 

 


Здравеопазване: структурни промени в системата на здравеопазването
Добави мнение