Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия- срок до 20.6.2019 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - срок до 13.6.2019 г.

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. - срок до 12.06.201

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите - внесен от МС в НС на 09.05.2019

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 01.02.2019