Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. - срок до 15.10.2018 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за за структурни промени в системата на здравеопазването - срок до 27.10.2018 г.  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения - срок до 12.10.2018 г.

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването