Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на ЗИД на Закона за здравето - срок до 05.09.2018 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - срок до 29.08.2018

- Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални - срок до 24.08.2018


Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването