Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България - срок до 23.08.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти - срок до 16.08.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019