Почетната наградна система на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
има следната йерархична структура:

  • Голяма награда - пластика „Майка България” с автор проф. Валентин Старчев;
  • Награда „ИН-5” - пластика “Икар” с автор проф. Велислав Минеков;
  • Вписване в Почетната книга на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес;
  • Почетни знаци;
  • Почетни грамоти, грамоти, дипломи.

Отличията се присъждат на български юридически и физически лица за особени заслуги във всички области на икономическата и обществена дейност, образованието, науката и други сфери, както и за изключителен принос за развитието и престижа на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

Редът за номиниране, кандидатстване, оценка и награждаване е описан в 
приетия от УС на БСК СТАТУТ НА ПОЧЕТНИТЕ НАГРАДИ И ЗНАЦИ.

Голяма награда - пластика „Майка България”, с автор проф. Валентин Старчев се връчва на юридически и физически лица, които имат комплексен и признат принос за развитие на икономиката и чиято производствена, научноизследователска, търговска или административна дейност е допринесла за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Носителите на наградата се вписват в Почетната книга на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

На носителите на наградата се издава Сертификат за удостояването.

През 2005 г., по повод 25-годишнината от основаването на БСК, бяха учредени годишните награди на камарата – „ИН-5”, за принос за развитието на българската икономика. 

Името на наградите
отразява петте основни стълба на икономическия просперитет: 
ИНдустрия, ИНвестиции, ИНовации, ИНициатива, ИНтелект. 

Наградите се връчват в следните категории:

  1. Микро- и малки предприятия – с до 49 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 5 млн. лв.;

  2. Средни предприятия – от 50 до 249 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 15 млн. лв.;

  3. Големи предприятия – над 250 наети на трудов договор лица и годишен оборот над 15 млн. лв.

  4. Научни или учебно-научни организации;

  5. Физически лица, с принос за развитието на българската икономика

Голямата награда – пластика „Икар”, e изработена от талантливия български скулптор проф. Велислав Минеков. Носителите на Голямата награда „ИН-5” се вписват в Почетната книга на БСК и получават правото на безплатни публикации в сайта на БСК в продължение на 12 месеца за новости в пазарното и индустриалното им развитие, вкл. въведени нови технологии и производствени мощности, пазарни и/или научни достижения, развитие на нови продуктови линии, налагане на нови марки, сертифициране на производството и продукцията и др. 

Наградените юридически и физически лица имат правото да ползват логото на наградата „ИН-5” в своите проспекти и др. информационни материали, спазвайки утвърдения Регламент за ползване на името и логото.

__________

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Заявления за участие в конкурса се приемат всяка година до 31 март,
на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, факс: 02 987 26 04 или e-mail: in-5@bia-bg.com

 Участието в конкурса е безплатно!

__________

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Заявление за фирми:  

Заявление за научни организации:  

Заявление за бизнес организации:     

__________ 

вж. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА "ИН-5"

__________

Информация за проведените до момента конкурси

2018 г. - Девети годишни награди

2016 г. - Осми годишни награди

2011 г. - Седми годишни награди

2010 г. - Шести годишни награди

2009 г. - Пети годишни награди

2008 г. - Четвърти годишни награди

2007 г. - Трети годишни награди

2006 г. - Втори годишни награди

2005 г. - Първи годишни награди

 

Златен знак се връчва на юридически и физически лица, които имат съществен принос за достигане на високи икономически, технологични и пазарни резултати, за създаване на интелектуални продукти, съпоставими с водещи постижения в света.

Сребърен знак се връчва на юридически и физически лица, които имат съществен принос за достигане на високи икономически, технологични и пазарни резултати, за създаване на интелектуални продукти, съпоставими с водещи постижения в страната.

Реверен знак се връчва на физически лица за проявени високи управленски качества, инициативност, обществена и социална отговорност, за принос за развитието и престижа на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

В Почетната книга на БСК се вписват наградените лица с Голямата награда – кавалетна пластика „Майка България”, и наградата „ИН-5”.

Почетната книга се води и съхранява от Главния секретар на БСК.

Почетна грамота се връчва на юридически и физически лица, които имат съществен принос за развитието на индустриални, работодателски, управленски и социални отношения в България.

Грамота се връчва на юридически и физически лица за постигнати призови резултати в конкурси и класации, чиито организатор или съорганизатор е БСК.

Диплом се връчва на юридически и физически лица за партньорство и постигнати ползотворни резултати при съвместната дейност.

Прочетено: 87606