26.04.2006

На 26 април 2006 г., се състоя церемонията по връчването на годишните награди на БСК – „ИН-5”, за принос в развитието на българската икономика през 2005 г.

 

Днес, 26 април 2006 г., се състоя официалната церемония по връчването на годишните награди на Българската стопанска камара – „ИН-5”, за принос в развитието на българската икономика през 2005 г. (вж. СНИМКИ от събитието)

Името на наградите – „ИН-5”, отразява петте основни стълба на икономическия просперитет – индустрия, инвестиции, иновации, интелект и инициатива.

Призът се връчва всяка година около 25 април – датата на учредяване на БСК, на фирми, научни колективи, физически лица и медии с особен принос за развитието на българската икономика.

Това е второто по ред издание на конкурса – Наградите „ИН-5” бяха учредени през 2005 г. по повод честването на 25-годишнината на БСК.

Гости на събитието бяха министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Станимир Бързашки и изпълнителният директор на Агенцията за инвестиции Стоян Сталев.

Степените на наградите са три:
1. Голямата награда – статуетка „Икар” (изработена от скулптура Слави Минеков), Сертификат и вписване в Почетната книга на БСК
2. Почетен знак на БСК и Диплом
3. Реверен знак и Грамота

Награди в различни степени получиха 14 фирми, две браншови организации и представители на медиите.

вж. Встъпителни думи на Божидар Данев, председател на БСК

***

ПЪРВА СТЕПЕН – голямата награда: СТАТУЕТКА „ИКАР”, СЕРТИФИКАТ И ВПИСВАНЕ В ПОЧЕТНАТА КНИГА НА БСК

 1. Категория ИНДУСТРИЯ - Фикосота ООД, Шумен, с Управител Жечко Кюркчиев. Връчва се за комплекс от постигнати резултати, свързани с усвояване на автоматизирани линии, старт на ново производство, осъществен износ в страни от 5те континента, сертифициране на 5 продукта и разкрити 400 нови  работни места.
 2. Категория ИНОВАЦИЯ - Асарел Медет АД, Панагюрище, с Управител д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Връчва се за реализиране на широка програма от иновативни решения, довели до усвояване на върхови за времето техника, технология и лабораторни прибори.
 3. Категория ИНВЕСТИЦИЯ - Челопеч Майнинг ЕАД– Челопеч, с Изпълнителен директор Лорънс Марсланд. Връчва се за вложена успешна инвестиция, допринесла за двукратен ръст на износа, получен сертификат „Първи клас инвеститор” и експерименталното внедрена технология за производство на метали чрез високотемпературно окисляване под налягане с потенциал за допълнителна инвестиция.
 4. Категория ИНИЦИАТИВА
  • Лудогорие АД – Кубрат, с Управител Калина Митева. Връчва се за комплекс от стратегически инициативи, довели до ръст в експортната и продуктова листа с 30 %, осъществен износ от 99 % в страни от 4 континента и внедрена нова технология за избелване на дървесина.
  • Енергия АД – Търговище, с управител Желю Папазов. За успешно внедрен научен продукт и пускане в експлоатация на нова производствена линия, увеличила пазарния потенциал на дружеството в Испания, Франция, Италия, Русия, Узбекистан и др.
 5. Категория ИНТЕЛЕКТ - Научно-преподавателския колектив на ХТМУ-София, с ректор доц. Кирил Станулов За създадените научни продукти и новаторски решения с индустриален потенциал в областта на химическата, циментовата и металургичната промишленост

ВТОРА СТЕПЕН: ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БСК, ДИПЛОМ И ВПИСВАНЕ В ПОЧЕТНАТА КНИГА НА БСК

 1. КАТЕГОРИЯ: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • Ес енд Би Индастриъл Минералс “  АД – Кърджали, с управител Юлиана Марева. За разширяване на международните пазари, ръст в инвестиционната програма, усвоени нов научен продукт и марка, получено признание на международни и национални изложения, и подобряване условията на труд в дружеството.
  • Пластмасови изделия АД - Средец, с Изпълнителен  директор - Костадин  Чолаков. За постигнати добри финансови резултати, увеличена експортна листа с 42 %, завоюване на пазари във Франция и Румъния, усвояване на нова технология и пускане в експлоатация на цех за полипропиленови /РР/ влакна
  • Овергаз инк.” АД, с Изпълнителен директор Сашо Дончев. За провеждане на успешна стратегия, позволяваща непрекъснат ръст във финансовите показатели на дружеството и стабилност в инвестиционната му програма, както и за разкриването на нови 186 работни места.
 2. КАТЕГОРИЯ: СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • Бизнес иновационен ц-р „ИЗОТ”, с изп. директор Снежана Христова. За създадената възможност 130 малки и средни фирми да осъществяват развойна и внедрителска дейност, позволила да се усвоят системи за радиоизвестяване и охрана на отдалечени обекти, за управление и контрол на осветление, за криптозащита на файлове и др. съвременни технологии
  • Ер Ликид България ЕООД, Пирдоп, с управител Марин Димитров. За постигнати високи резултати в инвестиционната политика, използване и внедряване на научен продукт, пускане на нова инсталация за индустриални газове и разкриване на нови работни места.
  • Амилум България ЕАД, Разград, с председател на УС Светлозар Караджов. За дългогодишна и успешна производствена дейност, базирана на съвременни технологии, непрекъснато растящи пазари, системно обновление и усвояване на нови производствени линии за желатинизирани нишестета.
 3. КАТЕГОРИЯ: МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • Екофол АД – Търговище, с управител Иван Михайлов. За усвояване на 4 нови технологии за производство на торове и две производствени линии. За отвоювани нови пазарни ниши в САЩ и Турция, за достигнат 260% ръст на експортната си листа.

ТРЕТА СТЕПЕН: ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БСК И ГРАМОТА

 1. КАТЕГОРИЯ: СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • „Монтажи Варна” АД, гр. Варна, с изпълнителен директор Георги Хекимов. За постигнати успехи в сертифициране на производството, ръст на работните места и пробив на международния пазар.
 2. КАТЕГОРИЯ: МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • “Лира” ООД – Търговище, с управител инж. Трифон Трифонов. За постигане на 75 % ръст в продуктовата листа, трайно подобряване на транспортната окомплектовка и усвояване на съвременна плазмена газова инсталация за рязане и обработка на детайли.
  • ЕТ „ДЕИК-Христо Грозданов”, Пловдив, с управител Христо Грозданов. За пазарна реализация на продукти в Испания, разширяване на продуктовата структура и инвестиции в строителството на нов цех за производство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ (за медии и организации): ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БСК и ДИПЛОМ

 1. Категория: ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НАРАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  • СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, с председател Владимир Иванов. За активно участие в международни проекти, свързани с изпитване на пивоварни сортове ечемик на територията на Република България, последвани от срещи и семинари, изработване  на Харта за социално партньорство, активно партниране при хармонизиране на законовата уредба и доближаване до европейските норми на работа.
  • АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, с председател Димитър Зоров. За постигнат ръст на членския състав, реализиране на 17 инициативи през годината, участие в 3 проекта, 8 семинара и 4 изложения. За далновидна позиция при покриване на европейските критерии за безопасност на продуктите на млечна основа и активно партньорство с БСК.
 2. КАТЕГОРИЯ: МЕДИИ
  • Електронна медия: ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕВРОПА” - За цялостен принос за повишаване информираността относно европейските перспективи пред българската икономика и за активно партньорство с Българската стопанска камара
  • Печатна медия: СП. „МЕНИДЖЪР” - За целенасочената дългогодишна дейност и принос в развитието на мениджърските екипи
  • Специализирано радио предаване: „ПОРТФЕЙЛ”, Р. ДАРИК - За обективно и всеобхватно отразяване на икономическата проблематика, и за дългогодишно партньорство с Българската стопанска камара
  • Специализирано тв.предаване – „БИЗНЕСЪТ”, bТV, За обективно и всеобхватно отразяване на икономическата проблематика, и за дългогодишно партньорство с Българската стопанска камара
  • Спец. рубрика в печатно издание – Икономическия отдел на В. „ТРУД” - За обективно и всеобхватно отразяване на икономическата проблематика, и за дългогодишно партньорство с Българската стопанска камара
  • Интернет медия: „БИЗНЕС ИНДУСТРИЯ КАПИТАЛИ” - За обективно и всеобхватно отразяване на икономическата проблематика, и за дългогодишно партньорство с Българската стопанска камара

РЕВЕРЕН ЗНАК и ГРАМОТА:

 1. Журналист в печатно издание: Валентин Георгиев, в. Монитор - За обективно и всеобхватно отразяване на икономическата проблематика, и за коректно партньорство с Българската стопанска камара
 2. Журналист в електронна медия:
  • Васил Чобанов, р. Нова Европа - За обективно и всеобхватно отразяване на икономическата проблематика, и за коректно партньорство с Българската стопанска камара
  • Александър Райков, тв. 7 - За обективно и всеобхватно отразяване на икономическата проблематика, и за коректно партньорство с Българската стопанска камара

***

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БСК БОЖИДАР ДАНЕВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приветствам Ви с добре дошли на церемонията по връчването на годишните награди на Българската стопанска камара – „ИН-5”, за принос в развитието на българската икономика през 2005 г.

Призът се връчва всяка година на 25 април – датата на учредяване на БСК, на фирми, научни колективи, физически лица и медии с особен принос за развитието на българската икономика.

Това е второто по ред издание на конкурса – Наградите „ИН-5” бяха учредени през 2005 г. по повод честването на 25-годишнината на БСК.

Очакваме „ИН-5” да се утвърдят като престижен приз, стимулиращ по своеобразен начин стопанската активност у нас.

Името на наградите – „ИН-5”, отразява петте основни стълба на икономическия просперитет – индустрия, инвестиции, иновации, интелект и инициатива. Броят на статуетките „Икар” (дело на талантливия български скулптор Слави Минеков) е също пет – за индустриално развитие, за инвестиционна активност, за приложена иновация в производството, за научна разработка с икономически потенциал и за инициативност (вкл. разширение на продуктовата листа или пазар).

Носителите на статуетката „Икар” по право се вписват и в Почетната книга на БСК, която стои пред вас и чиято цел е да съхрани за поколенията имената на онези фирми и мениджъри, постигнали върхови резултати в своята производствена, инвестиционна, експортна и научно-приложна дейност.

В желанието си да насърчим максимален брой участници в конкурса, с почетния знак на БСК ще отличим търговски дружества, браншови организации и представители на медиите, дали своя принос за развитието на българската икономика през изтеклата година и демонстрирали партньорско отношение към Българската стопанска камара.

Трябва да призная, че никак не беше лесно да изберем най-достойните сред най-достойните, тъй като получихме много качествени кандидатури. Това може само да ни радва, защото е индикатор, че българските фирми се развиват успешно, преодолявайки съществуващите все още трудности.

А като заговорих за трудности, не мога да не спомена, че въпреки сериозните икономически постижения на страната ни през последните години, все още ни чака много работа по пътя към ефективното ни включване в европейската икономическа система.

Българският бизнес поема основната тежест за повишаване конкурентоспособността на родната ни икономика. От него се очакват мащабни инвестиции в опазване на околната среда, създаване на здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане на нови енергоспестяващи и високопроизводителни технологии, сертификация на производството и продукцията, и пр. Всичко това не може да стане факт, без активното партньорство и съпричастност на държавните институции и на неправителствените организации. Държа да отбележа, че между БСК и ръководствата на МИЕ, МФ и МРРБ съществуват добри партньорски взаимоотношения.

Българската стопанска камара, като представителна организация на българската индустрия, полага сериозни усилия в процеса на адаптиране на българското законодателство и практика в икономическата сфера към европейските изисквания. Стремим се да бъдем полезни на българските делови среди по отношение по-доброто им информиране за стоящите пред тях предизвикателства. Тази наша мисия осъществяваме не само благодарение на сериозния си експертен потенциал, но и чрез солидните си международни контакти и членството ни в Съюза на работодателските и индустриални конфедерации в Европа (UNICE) – организация с изграден авторитет и признание сред европейските институции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Рождените дни са дни на равносметка, поглед назад към сътвореното и напред – към бъдещето. Днес, на нашия 26-и рожден ден, редно е да маркирам свършеното от БСК през последната една година.

През 2005 г. БСК беше организатор или съорганизатор на над 400 делови мероприятия, вкл. семинари, дискусионни форуми, бизнес срещи и др.

Сключени бяха споразумения за сътрудничество с важни за индустриалното развитие държавни институции като Патентното ведомство на Р България, Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията по енергийна ефективност и др. Осъществихме множество съвместни проекти с Американската агенция за международно развитие – USAID.

За по-доброто информиране на българските фирми относно стоящите пред тях предизвикателства разпространявахме бюлетини и печатни материали, организирахме 55 семинара в областта на обществените поръчки, въвеждането на екологичните и санитарно-хигиенни изисквания, подобряването на условията на труд, външнотърговските режими, енергийната ефективност, защитата на интелектуална собственост и др.

И през изтеклата година БСК продължи да бъде един от основните двигатели на дейността на Съвета за икономически растеж, Икономическия и социален съвет, Националния съвет за тристранно сътрудничество, Асоциацията на организациите на българските работодатели и др. органи за партньорство, където отстоявахме интересите на българските делови среди и търсехме възможности за подобряване на бизнес средата у нас.

Активно беше участието ни и в работата на международните институции – Международната организация на работодателите, Международната организация на труда, Съюза на индустриалните и работодателски конфедерации в Европа (UNICE), Смесения консултативен комитет България – Европейски съюз и др.

Оказахме съдействие на множество фирми, браншови и регионални организации за решаване на конкретни проблеми, стоящи пред тяхната дейност.

Разработките на нашите експерти относно междуфирмената задлъжнялост, нивото на социално-осигурителна тежест, данъчната политика, развитието на транспортната инфраструктура, готовността на българската икономика за постигане изискванията на Лисабонската стратегия, производителността на труда и др. получиха широк обществен отзвук и предизвикаха сериозни дискусии сред различни професионални групи и сред управленските среди.

Казвам всичко това с ясното създание, че ни предстои още много работа, за да бъдем максимално полезни на своите членове и на българския бизнес, като цяло.

В краткосрочен план, основното предизвикателство пред нас е свързано с повишаването на конкурентоспособността на икономиката в съответствие с изискванията на ЕС, а оттам – подпомагането на българските фирми за ефективното им включване в процеса на усвояване на структурните и Кохезионния фонд на ЕС – ключов приоритет за успешното присъединяване на българската икономика към голямото европейско семейство и за постигане просперитет на българските граждани.

Ще продължим работата си и по усъвършенстване на нормативната уредба в икономическата сфера, с акцент върху облекчаване на данъчно-осигурителното бреме, подобряване на административната среда, повишаване квалификацията на човешките ресурси, оптимизиране на системата за обществени поръчки и т.н. Надяваме се в тези свои усилия да не останем сами, а да получим активната подкрепа на нашите партньори и членове, както и на представителите на държавната и местна власт.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Дата: 26.04.2006

Източник: БСК

Прочетено: 5593