27.04.2010

 

На 27 април 2010 г. в столичния хотел Шератон тържествено бе отбелязана 30-годишнината от учредяването на Българската стопанска камара. Гости на събитието бяха председателят на Народното събрание на Р България г-жа Цецка Цачева, генералният секретар на Международната организация на работодателите г-н Антонио Пеналоса, председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, ръководители на повече от 20 дипломатически мисии в България, ръководители на национални институции, неправителствени организации, чуждестранни бизнес делегации, социални партньори, фирми и медии.


В поздравителна телеграма на Президента на Р България г-н Георги Първанов към членовете и ръководството на БСК се казва:

БСК и нейните членове са значим фактор при формирането на икономическата политика в България. В трудните години на преход със своите постижения в разработването и усъвършенстването на нормативната база в областта на социално-икономическата, индустриалната, данъчната и социалната политика, опазването на околната среда и др., БСК се утвърди като национално призната организация. В условията на глобална икономическа криза тя е един от основните двигатели в процеса на търсене на антикризисни мерки. БСК изпреварва събитията, предвижда проблемите и дава конкретен принос за тяхното решаване. Нашата общественост високо цени ролята на БСК за стартиране на крупни национални инивестиционни проекти с частно финансиране. Градивните предложения на организацията на работодателите в социалния диалог са съществен фактор за постигане на консенсус, както по неотложните действия, мерки и политики, така и по дългосрочната перспектива за развитие до 2020 г."

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза важната роля на Българската стопанска камара в годините на прехода и днес, в условията на криза. По думите й годините на преход, от началото на 90-те години насам, са били невъзможни без представителите на БСК, без активния диалог и разумни предложения на представителите на бизнеса, включително при формиране на законодателството.  „Споделям оценката, че представители на камарата работят много добре с народните представители", заяви Цачева. Тя изрази убеденост, че становищата, които получават на експертно равнище от представители на БСК, са основа, в която народните представители се вслушват, когато гласуват законите.  Председателят на парламента отбеляза ролята на БСК при изготвянето на мерките срещу кризата и подкрепата, която работодателите дават на правителството. Цачева пожела увереност на всички членове на камарата и изрази убеденост, че ако има диалог в предвижданите мерки и политическа воля те да се осъществят, това е само за доброто на България.

В словото си пред участниците във форума председателят на БСК Божидар Данев подчерта, че още от самото си учредяване през далечната 1980 г. БСК успя да наложи някои съвременни, не само за онова време, но и за днес, принципи на пазарно поведение. „По-късно, в годините на прехода, БСК участва активно в процесите по промяна на нормативната уредба в сферата на пазарните отношения в икономиката и стартирането на социалния диалог в страната. БСК стана проводник на европейското членство на страната чрез създаването на Смесения консултативен комитет България - Европейски съюз и бе негов съпредседател от българска страна в продължение на два мандата. Камарата изигра решаваща роля за създаването, укрепването и утвърждаването на браншовите, регионалните бизнес и работодателски организации в България", отбеляза Божидар Данев.

Председателят на БСК се спря и на някои актуални въпроси на българската икономика, като подчерта, че България е тежко засегната от глобалната икономическа криза и са необходими спешни и фокусирани действия за стабилизиране на доверието на инвеститорите, производителите и заетите в икономиката. Според Божидар Данев, икономическата криза е пробен тест за жизнеспособността на българската икономика и е шанс и възможност за нейната модернизация и преструктуриране. „Икономическата политика е необходимо да дефинира и подкрепи нови сектори-двигатели за възстановяване и просперитет. Необходима е политика, насочена към приоритетно развитие на селското стопанство, туризма, високите технологии, инфраструктурата и ефективната администрация. Нужни са инвестиции в инфраструктура, иновации и образование, както и по-голяма гъвкавост и обвързаност между българския бюджет и различните бюджетни позиции на ЕС", подчерта Божидар Данев.

В рамките на форума се проведе и церемонията по награждаването на победителите в годишния конкурс на Българската стопанска камара за принос в развитието на българската икономика - „ИН-5". Наградите се връчват за шеста поредна година. Името им отразява петте основни стълба на икономическия просперитет - Индустрия, Инвестиции, Иновации, Интелект и Инициатива.

Дата: 27.04.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4715