Дата: 15.04.2008

Източник: БСК

Прочетено: 6880

 

Снимки от събитието са публикувани ТУК

 

 

Днес, 15 април 2008 г., се състоя официалната церемония по връчването на годишните награди на Българската стопанска камара – „ИН-5”, за принос в развитието на българската икономика през 2007 г.

 

 

Гости на събитието бяха министърът на финансите Пламен Орешарски и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева.

Името на наградите – „ИН-5”, отразява петте основни стълба на икономическия просперитет – индустрия, инвестиции, иновации, интелект и инициатива.

Броят на статуетките „Икар” (дело на талантливия български скулптор Слави Минеков) е също пет – за индустриално развитие, за инвестиционна активност, за приложена иновация в производството, за научна разработка с икономически потенциал и за инициативност (вкл. разширение на продуктовата листа или пазар).

Носителите на статуетката „Икар” по право се вписват и в Почетната книга на БСК, чиято цел е да съхрани за поколенията имената на онези фирми и мениджъри, постигнали върхови резултати в своята производствена, инвестиционна, експортна и научно-приложна дейност.

Призът се връчва всяка година около 25 април – датата на учредяване на БСК, на фирми, научни колективи, физически лица и медии с особен принос за развитието на българската икономика.

Това е четвъртото по ред издание на конкурса – наградите „ИН-5” бяха учредени през 2005 г. по повод честването на 25-годишнината на БСК. (Информация за предишните конкурси можете да намерите ТУК)

Заявления за участие в тазгодишния конкурс подадоха 104 малки, средни и големи фирми от различни индустриални сектори.

Списъкът с наградените фирми, мениджъри и медии е публикуван по-долу.

Презентация с наградените можете да изтеглите ТУК

***

СТАТУЕТКА „ИКАР”, СЕРТИФИКАТ
И ВПИСВАНЕ В ПОЧЕТНАТА КНИГА НА БСК

Категория ИНДУСТРИЯ:Фикосота Синтез” ООД – Шумен, с управители Красен Кюркчиев и Жечко Кюркчиев - За пускане в експлоатация на два нови цеха, сертифициране на всички продукти, постигнат ръст на ДМА и завоюване на пазарни ниши в три нови държави.

Категория ИНВЕСТИЦИЯ:Овергаз инк.” АД – София, с изпълнителен директор Сашо Дончев - За последователна инвестиционна политика, усвояване на нова технология за компресиран природен газ и за системна работа в областта на човешките ресурси.

Категория ИНОВАЦИЯ:Болярка ВТ” АД – В. Търново, с изпълнителен директор Антон Ненов - За внедряване на нови технологии и изграждане на ново поколение хладилно отделение, усвояване на роботоризиран палетизатор и други високопроизводителни машини, позволили 100-процентно увеличение на експортната листа.

Категория ИНИЦИАТИВА:Мебел стил” ООД – Търговище, с управител Илко Илиев - За реализиране на група инициативи, позволили експлоатация на нова производствена мощност, въвеждане на нова технология за корпусна мебел и постигнат 30-процентен ръст на работните места.

Категория ИНТЕЛЕКТ: „Оптикс” АД – София, с изпълнителен директор Иван Чолаков - За усвояване на петорно интегрирана система за управление от серията ISO, защита на промишлен дизайн за 16 изделия и въвеждане на производство за микрооптика и щаблещи.

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БСК И ДИПЛОМ

Категория ИНДУСТРИЯ:Булнед” ЕООД – Враца, с управител Стоян Стоянов, За реализиране на двукратен ръст на ДМА, позволил усвояване на две производствени линии и увеличаване на продуктовата листа, гарантирала ръст в износа

Категория ИНВЕСТИЦИЯ:Пневматика серта” АД – Кърджали, с изп.директор Вълчо Петков - За усвоена инвестиция, позволила внедряване на две нови технологии, нов корпус за хидравлични цилиндри и постигнат 30-процентен ръст на работните места

Категория ИНОВАЦИЯ:

  • Ванико” ООД – Благоевград, с управител Сашо Въжаров - За внедряване на иновативни решения за термообработка и вакуумни технологии, и усвояване на високопробивна ерозийна машина
  • Унифарм” АД – София, с изпълнителен директор Огнян Палавеев - За внедряване на нов продукт и пускане на нова производствена линия

Категория ИНИЦИАТИВА:

  • Агротехчаст” OОД – Оряхово, с изпълнителен директор Сашко Маринов - За реализиране на инициативи, довели до ръст в износа, разкриване на нови работни места и увеличаване на продуктовата листа на фирмата
  • „Промет стиил” АД – София, с изпълнителен директор Мирослав Борисов - За инициативи, довели до сертификация на продукцията, позволила увеличаване със 100 процента на експортната листа, износ от 132 млн. лв. и завоюване на нови пазари в пет държави-членки на ЕС

Категория ИНТЕЛЕКТ:

  • Центромет” АД – Враца, с изпълнителен директор Борислав Новкиришки - За последователна стратегия и политика, целяща внедряване на научни продукти и нови технологии и реализиран износ в 4 държави от три континента
  • Научен колектив към Технически университет - София, с ръководител доц. д-р Николай Ангелов - За разработени серия научни продукти с индустриално приложение в 4 предприятия, защитени с пет патента  

ЗА МЕНИДЖЪР:
ПОЧЕТЕН РЕВЕРЕН ЗНАК и ГРАМОТА

Категория ИНДУСТРИЯ: Васил Велев – Изпълнителен директор на „Стара планина холд” АД, За цялостно успешно развитие на холдинга

Категория ИНВЕСТИЦИЯ: Мариана Печеян – Прокурист на „ВСК Кентавър” ЕООД - София, За инвестиционна активност и пазарна реализация на продукцията

Категория ИНОВАЦИЯ: Венцислав Славков – Управител на „Спесима инженеринг” ООД - София, За последователна иновативна политика и отстояване на пазарни позиции извън България

Категория ИНИЦИАТИВА: Кирил Вътев – Управител на „Тандем-В” ООД - София, За поредица от инициативи, довели до утвърждаване на фирмата като търсен партньор в страната и чужбина

Категория ИНТЕЛЕКТ: Д-р инж. Петър Събев – Вицепрезидент и изпълнителен директор на „Родина Холдинг” АД – гр. Попово, За последователна дейност при въвеждане на иновативни технологии и интелектуални продукти в производството

ДОПЪЛНИТЕЛНА НАГРАДА:
ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БСК И ДИПЛОМ

Присъжда се на г-жа Мария Мургина – изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, за активната й дейност за подобряването на комуникацията между бизнеса и данъчната администрация чрез въвеждането на серия електронни услуги.

НАГРАДИ ЗА МЕДИИ:
ПОЧЕТЕН РЕВЕРЕН ЗНАК и ГРАМОТА

Тв. журналист: Димитър Анестев, bТВ - Във връзка със серията му репортажи срещу сивата икономика

Радиожурналист: Юлиана Стоянова, Програма „Хоризонт” на БНР - За обективно и пълноценно отразяване на проблематиката в сферата на енергетиката

Журналист от печатна медия: Юлиана Бончева, в. „Сега” - За серия публикации, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса

Журналист от информационна агенция: Екатерина Тотева, БТА - За активно партньорство с БСК и за обективно и пълноценно отразяване на икономическата проблематика

Специална награда - За активно партньорство с БСК:

Стартираща медия: в. „Класа” - За успешен старт на медийния пазар

***

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БСК БОЖИДАР ДАНЕВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приветствам Ви с добре дошли на церемонията по връчването на годишните награди на Българската стопанска камара – „ИН-5”, за принос в развитието на българската икономика през 2007 г. Позволете ми да напомня, че името на наградите - „ИН-5”, отразява петте основни стълба на икономическия просперитет – индустрия, инвестиции, иновации, интелект и инициатива.

Наградите са израз на стремежа ни да насърчим българските фирми, насочили своите усилия към прилагане на иновативни решения в своята дейност. Правим това с убеждението, че от първостепенно значение за позитивното развитие на българската икономика е качеството на растежа, въвеждането на нови технологии и развитието на нови продукти, с висока степен на преработка и добавена стойност.

Това са и основните критерии, по които селектирахме тазгодишните носители на наградата „ИН-5”. За мен е удоволствие днес, в тази зала, да присъстват представители на предприятия, постигнали забележителни резултати в своята дейност през 2007 г.

Тази година журито на наградите взе решение да призира петима мениджъри, защото считаме, че постигането на положителни резултати би било невъзможно без качествен мениджмънт.

Отличаваме и представители на медиите, без чиято помощ бизнесът трудно би постигнал решаването на редица съществуващи проблеми в нормативната среда или в практиката.

За първи път ще отличим и представител на администрацията, допринесъл за въвеждане на високотехнологични решения за намаляване на административните пречки пред бизнеса и ограничаване възможностите за корупция.

Тук е мястото да отбележа, че през 2007 г. макроикономическата стабилност в страната се запази и икономическият растеж е сред най-високите в Европа (БДС нараства с 6.3%). Радостен е фактът, че най-динамично се развива индустрията - 14%, рекордно висока стойност на реален растеж на показателя. Основа за това е нарастването на производителността във фирмите в резултата от натрупването на физически капитал. Реалният растеж на инвестициите от 22% води до нарастване на дела им в БВП до почти една трета, което е предпоставка за повишаване на потенциалния растеж.

Тъй като наградите „ИН-5” се връчват по повод годишнината от създаването на БСК, ще си позволя да направя кратка равносметка за това, което извършихме през изтеклата календарна година.

И през 2007 г. БСК продължи да бъде един от основните участници в  дейността на Съвета за икономически растеж, Икономическия и социален съвет, Националния съвет за тристранно сътрудничество и др. органи за партньорство, където отстоявахме интересите на българските делови среди и търсехме възможности за подобряване на бизнес средата у нас.

Активно беше участието ни и в работата на международните институции –Конфедерацията на европейския бизнес – BUSINESSEUROPE, Европейския икономически и социален комитет, Международната организация на работодателите и др.

Разработките на нашите експерти относно междуфирмената задлъжнялост, нивото на социално-осигурителна тежест, данъчната политика, регулативните режими и др. получиха широк обществен отзвук и предизвикаха сериозни дискусии сред различни професионални групи и в управленските среди.

През 2007 г. БСК беше организатор или съорганизатор на над 400 делови мероприятия, вкл. семинари, дискусионни форуми, бизнес срещи и др.

В краткосрочен план, основното предизвикателство пред нас е свързано с повишаването на конкурентоспособността на икономиката в съответствие с изискванията на ЕС, вкл. пълноценното усвояване на структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

Ще продължим работата си и по усъвършенстване на нормативната уредба в икономическата сфера, с акцент върху облекчаване на данъчно-осигурителното бреме, подобряване на административната среда, повишаване квалификацията на човешките ресурси и т.н.

Надяваме се в тези свои усилия да не останем сами, а да получим активната подкрепа на нашите партньори и членове, както и на представителите на държавната и местна власт.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!