Дата: 27.04.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 7876

ПЕТИ ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БСК "ИН-5"

Днес, 27 април, в присъствието на вицепремиера Меглена Плугчиева, управителя на Българската народна банка Иван Искров и търговския представител на Австрия у нас Михаел Ангерер, за пети пореден път бяха връчени наградите на Българската стопанска камара от конкурса „ИН-5”.

вж. СНИМКИ от събитието и ВИДЕООТЧЕТ на БСК

Наградите се връчват на фирми, организации, научни колективи, медии и физически лица, с принос за развитието на българската икономика.

Името на наградата – „ИН-5”, отразява петте основни стълба на икономическия просперитет – индустрия, инвестиции, иновации, интелект и инициатива.

ТАЗИ ГОДИНА НАГРАДЕНИТЕ ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИИ СА:

ПЪРВА СТЕПЕН – ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА БСК. С пластика „Икар", изработена от скулптора Светослав Минеков, сертификат и вписване в Почетната книга на БСК се удостояват:

 • В категория „ИНДУСТРИЯ”: ДЗУ АД – Ст.Загора, с изпълнителен директор инж. Иван Стаев: За внедрена нова технология за печатни платки, осъществена сертификация по ISO-TS 16-949,  разкриване на нови работни места и увеличаване с над 30 на сто продуктовата листа през 2008 г. Наградата връчва вицепремиерът Меглена Плугчиева;
 • В категория „ИНТЕЛЕКТ” – наградите връчва управителят на БНБ Иван Искров:
  • Колектив на Институт по металознание на „Акад. „А. Балевски” на БАН с ръководител чл.кор. проф. д-р Стефан Воденичаров: За постигнати резултати през 2008 г., позволили създаването на серия високо технологични продукти, обезпечаващи националната сигурност срещу нападения по земя, въздух  и вода, и включване на 35 изделия  в кодификационната система на НАТО.
  • Научен колектив от лаборатория „CAD/CAM/CAЕ в индустрията” – ТУ София с ръководител Георги Тодоров: За разработване и внедряване на иновативна резонансно ударна механично пневматична вакуумна система през 2008 г. – новост на световния пазар, внедрена в „Спарки Елтос” АД
 • В категория «ИНВЕСТИЦИИ»: „Девин” АД – Девин, с изпълнителни директори Цветан Лъжански, Георги Серафимов Валентин Игнатов: За осъществена инвестиция през 2008 г., от 16 млн. лв. завоюване на външни пазари и разкриване на нови работни места. Наградата връчва Михаел Ангерер – търговски представител на Австрия в България.
 • В категория «ИНОВАЦИИ»: „Спесима” ООД – София, с управител д-р инж.Венцислав Славков: За иновативна политика, довела до внедряване на нова технология, пускане на нов производствен цех и реализиране на специализирани роботи в Индия и Южна Корея през 2008 г . Наградата връчва Божидар Данев - председател на УС на БСК.


ВТОРА СТЕПЕН – „ИНИЦИАТИВА”. Диплом и юбилеен знак на БСК получават:

 • „Нико-М-66” ЕООД – Карлово, с управител Димитър Мирчев: За  усвояване на гама ролки за гумени  транспортни ленти, внедрени в производството на „Неохим” АД, „Асарел Медет” ООД, „Челопеч майнинг” АД през 2008 г,  в процес на патентоване в 13 държави от ЕС.
 • „АРП” ООД – Пловдив, с управител Марио Петров: За завоюване на нови пазарни ниши през 2008 г., усвояване на иновации, позволили два пъти ръст на приходите, и пуск на нова производствена линия.
 • „Корабно машиностроене” АД – Варна, с изпълнителен.директор Иван Даскалов: За усвоена иновация, довела до пускане в експлоатация на нова производствена линия за строителство на кораби през 2008 г.
 • БРБ „Инженеринг” ООД – Ст. Загора, с изпълнителен директор Борислав Бонев: За ръст в продуктовата листа и активна експортна политика позволила реализация над 95 на сто от продукцията на международни пазари през 2008 г.
 • „Атоменергоремонт” ЕАД – Козлодуй, с изпълнителен директор Николай Петков: За реализирани инвестиции, разкрити нови работни места и внедрени системи ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 1801 през 2008 г.


ТРЕТА СТЕПЕН – „ИНИЦИАТИВА”. Грамота и почетен реверен знак на БСК получават:

 • „Профикс” ООД- Варна, с управител Димитър Желязков: За усвояване на нова технологична линия през 2008 г. за производство на леки бетони и разтвори с повишени топло- и звукоизолационни качества с търговска марка „ИЗОЛИТ”;
 • „Уни Пропърти Менижмънт” ООД –Бургас, с управител Делян Желев: За внедрена научна разработка на БАН в областта на балнеологията и реализиран ръст в разкриване на нови работни места през 2008 г.
 • „Фулмакс 21” АД – Габрово, с управител Райко Райков: За внедрена нова технология в производството и обработката на кожи, и въвеждане в експлоатация на нов цех  с пречиствателна станция през 2008 г.
 • „Опал-94” АД – Враца, с управител инж. Тодор Топалски: За въвеждане на нова производствена линия, позволяваща 25 на сто ръст на продуктовата листа и разкриване на работни места през 2008 г.


Награди в категория „РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ” (диплом и юбилеен знак) получават:

 • Българска асоциация електрониката и електротехниката – София, с председател на УС ст.н.с.д-р Румен Атанасов: За активна вътрешна и международна дейност през 2008 г., проведени над 40 делови форуми и семинари, реализация на пет проекта и привличане на нови членове.
 • Съюз на пивоварите в България с председател на УС Владимир Иванов: За активна дейност през 2008 г. в защита интересите на своите членове и реализация на проект за саморегулация на сектора и налагане на правила за лоялна конкуренция  и добра бизнес практика.


В категория „МЕДИИ”. За активно партньорство с БСК и за обективно и пълноценно отразяване на икономическата проблематика през 2008 г. с Диплом и юбилеен знак на БСК се удостояват:

 • Програма „Хоризонт” на БНР, с директор Калина Станчева;
 • Econ.bg, с Ръководител «Информационно обслужване» Лили Бончева;
 • в. Класа, с главен редактор Неда Попова;
 • Бизнес телевизия EBF, С изпълнителен директор Калоян Иванов.


Подробна информация за проведените до момента конкурси можете да намерите ТУК.