В настоящата рубрика публикуваме аналитични материали, изготвени от партньорски юридически кантори, както и от правните експерти на БСК.

Сред авторите са адвокатските дружества „Мургова и партньори“ и "Валентин Савов и партньори", членове на БСК. 

Брекзит и GDPR - какви са регулациите върху личните данни?

Брекзит и GDPR - какви са регулациите върху личните данни?

+
Предизвикателства при търговския и митнически обмен след Брекзит

Предизвикателства при търговския и митнически обмен след Брекзит

+
Онлайн продажба на вземания, защото фирмената ликвидност е ключова за всяка компания

Онлайн продажба на вземания, защото фирмената ликвидност е ключова за всяка компания

+
Откриха горещ телефон за фирмите от ресторантьорския бранш

Откриха горещ телефон за фирмите от ресторантьорския бранш

+
Какво трябва да знаете за въведената „абсолютна десетгодишна погасителна давност

Какво трябва да знаете за въведената „абсолютна десетгодишна погасителна давност"?

+
Как се определя компетентният съд при дела с международен елемент в EС?

Как се определя компетентният съд при дела с международен елемент в EС?

+
Кой и как може да търси отговорност от държавата или общината за вреди, причинени на граждани?

Кой и как може да търси отговорност от държавата или общината за вреди, причинени на граждани?

+
Задължението за лоялност и забраната за конкурентна дейност на съдружниците в ООД

Задължението за лоялност и забраната за конкурентна дейност на съдружниците в ООД

+
Проблеми при освобождаването на служители по инициатива на работодателя срещу обезщетение

Проблеми при освобождаването на служители по инициатива на работодателя срещу обезщетение

+
Обезщетение за вреди, претърпени вследствие на картелното споразумение между производителите на товарни автомобили

Обезщетение за вреди, претърпени вследствие на картелното споразумение между производителите на товарни автомобили

+
Защита срещу незаконно разкриване, придобиване защита на търговска тайна

Защита срещу незаконно разкриване, придобиване защита на търговска тайна

+
Командироване на граждани на трети страни в България

Командироване на граждани на трети страни в България

+
Какво трябва да знаят работодателите при наемане на граждани на трети държави?

Какво трябва да знаят работодателите при наемане на граждани на трети държави?

+
Как законосъобразно да подготвим online магазина си?

Как законосъобразно да подготвим online магазина си?

+
Предимства на арбитража пред държавното съдопроизводство

Предимства на арбитража пред държавното съдопроизводство

+
Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми

Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми

+
Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка

Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка

+
Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите

Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите

+
Прочетено: 3443