За удобство на нашите членове и партньори публикуваме:

 • Презентационна брошура [bg] [en]
 • Презентационна книжка [bg][en]
 • Дипляна [bg]

 

Печатни материали по проект MyCompetence:

 • Представяне на MyCompetence [bg]
 • Представяне на резултатите от проекта [bg]
 • Представяне на Националната референтна мрежа [bg]
 • Представяне на проекта [bg][en]
 • Заключителен доклад [bg]

Брошури по проект EEN:

 • Всичко за Вашия бизнес и иновации [bg][en]
 • Услуги на Център "Външноикономическо сътрудничество" с продукта IMPRoove [bg]
 • Практически наръчник по иновационен мениджмънт за МСП [bg]

Брошури по проект Play4Guidancе:

 • Представяне на проекта [bg]
Прочетено: 40545