Общо: 565
Енергетика

Енергетика

+
Анкета:

Анкета: "Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“

+
Одобрявате ли програма

Одобрявате ли програма "Възстановяване"?

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

+
Консултация за данъчно/акцизно облагане на тюютюневите изделия

Консултация за данъчно/акцизно облагане на тюютюневите изделия

+
Анкета относно равното заплащане на мъжете и жените

Анкета относно равното заплащане на мъжете и жените

+
Очакваме вашите предложения за подобряване работата на НИСО

Очакваме вашите предложения за подобряване работата на НИСО

+
Туризъм

Туризъм

+
Анкета: „Covid-19 и работата от разстояние“

Анкета: „Covid-19 и работата от разстояние“

+
ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

+
Качество и безопасност на храните

Качество и безопасност на храните

+
12.02.2021

12.02.2021

+
Анкета относно програма Interreg Next Черноморски басейн 2021-2027 г.

Анкета относно програма Interreg Next Черноморски басейн 2021-2027 г.

+
Консултация: Интелигентни транспортни системи

Консултация: Интелигентни транспортни системи

+
Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

+
Анкета: „2020 г. през погледа на бизнеса“

Анкета: „2020 г. през погледа на бизнеса“

+
Анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование

Анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование

+
Законопроект за храните

Законопроект за храните

+
Анкета: „2019 г. през погледа на бизнеса“

Анкета: „2019 г. през погледа на бизнеса“

+
Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците

Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците

+