Общо: 551
Земеделие и развитие на селските райони

Земеделие и развитие на селските райони

+
Наука и технологии

Наука и технологии

+
Държавна администрация

Държавна администрация

+
Енергетика

Енергетика

+
Туризъм

Туризъм

+
Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010

Обществено допитване по предложение за изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"

+
Анкетно проучване относно дейности и резултати от програма

Анкетно проучване относно дейности и резултати от програма "COSME" през погледа на бизнеса! Вашето мнение е важно за нас!

+
Законопроект за храните

Законопроект за храните

+
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

+
Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

+
АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

+
Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

+
Промени в Закона за електронното управление

Промени в Закона за електронното управление

+
Законопроект за публичните предприятия

Законопроект за публичните предприятия

+
Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване

Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване

+
Защита на потребителите

Защита на потребителите

+
Доклад на ЕП предлага роботите да бъдат признати за електронни личности

Доклад на ЕП предлага роботите да бъдат признати за електронни личности

+
Проект за промени в Закона за радиото и телевизията

Проект за промени в Закона за радиото и телевизията

+
Промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти

+
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

+