Общо: 549
Държавна администрация

Държавна администрация

+
Транспорт

Транспорт

+
Туризъм

Туризъм

+
Наука и технологии

Наука и технологии

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

+
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ (полезни връзки)

+
Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

Анкетно проучване на ОИСР във връзка с подобряването на данъчната сигурност

+
АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

АНКЕТА: 2016 г. през погледа на бизнеса

+
Качество и безопасност на храните

Качество и безопасност на храните

+
Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

+
Промени в Закона за електронното управление

Промени в Закона за електронното управление

+
Законопроект за публичните предприятия

Законопроект за публичните предприятия

+
Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване

Оценка на въздействието - проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване

+
Защита на потребителите

Защита на потребителите

+
Доклад на ЕП предлага роботите да бъдат признати за електронни личности

Доклад на ЕП предлага роботите да бъдат признати за електронни личности

+
Проект за промени в Закона за радиото и телевизията

Проект за промени в Закона за радиото и телевизията

+
Промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти

+
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

+
Промени в Закона за насърчаване на заетостта

Промени в Закона за насърчаване на заетостта

+
Промени в Наказателния кодекс

Промени в Наказателния кодекс

+