Общо: 585
Социална политика и заетост:

Социална политика и заетост:

+
Бизнес среда:

Бизнес среда:

+
„Седем въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

„Седем въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

+
Енергетика:

Енергетика:

+

Междусекторни политики:

+
Въпросник относно дигитализацията в предприятията

Въпросник относно дигитализацията в предприятията

+
Анкета: Ефекти от високите енергийни цени и ковид мерките през януари 2022г.

Анкета: Ефекти от високите енергийни цени и ковид мерките през януари 2022г.

+
Анкета

Анкета "Регулациите и административните режими"

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

+
Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

+
Анкета

Анкета "2021 г. през погледа на бизнеса"

+
Тежкотоварни превозни средства - CO2

Тежкотоварни превозни средства - CO2

+
Информационни услуги за движение по пътищата: преработени спецификации

Информационни услуги за движение по пътищата: преработени спецификации

+
Безопасност на храните: катехини от зелен чай в храните

Безопасност на храните: катехини от зелен чай в храните

+
Управление на риска в областта на митниците

Управление на риска в областта на митниците

+
Биологично земеделие: търговски продукти (правила за прилагане)

Биологично земеделие: търговски продукти (правила за прилагане)

+
Проучване „Киберсигурност в МСП“

Проучване „Киберсигурност в МСП“

+
Туризъм: Устройствен правилник на Министерството на туризма

Туризъм: Устройствен правилник на Министерството на туризма

+
Проучване: „Готови ли сте за бъдещето?“

Проучване: „Готови ли сте за бъдещето?“

+
Обществена консултация за преразглеждане правилата на ЕС за конфискация на печалбите от престъпления

Обществена консултация за преразглеждане правилата на ЕС за конфискация на печалбите от престъпления

+