Общо: 600
Проучване относно управлението на многообразието на работното място

Проучване относно управлението на многообразието на работното място

+
Консултация на ЕК относно изискванията за докладване от страна на предприятията

Консултация на ЕК относно изискванията за докладване от страна на предприятията

+
Земеделие: производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции

Земеделие: производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции

+
Как се справяте с нарастващите цени на електроенергията?

Как се справяте с нарастващите цени на електроенергията?

+
Анкета относно удължаване на срока за месечните декларации по ЗДДС и по Интрастат

Анкета относно удължаване на срока за месечните декларации по ЗДДС и по Интрастат

+

Междусекторни политики: Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

+
Включете се в допитване на ЕК относно проблемите в областта на външната търговия!

Включете се в допитване на ЕК относно проблемите в областта на външната търговия!

+
Наука и технологии: ЗИ на Закона за пощенските услуги

Наука и технологии: ЗИ на Закона за пощенските услуги

+
Проучване за интереса към наемане на работници от трети страни

Проучване за интереса към наемане на работници от трети страни

+
Проучване на Британския парламент относно търговската политика на UK

Проучване на Британския парламент относно търговската политика на UK

+
Анкетно проучване на ЕК относно качеството на стажовете в ЕС

Анкетно проучване на ЕК относно качеството на стажовете в ЕС

+
Туризъм: ЗД на Закона за туризма

Туризъм: ЗД на Закона за туризма

+
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ - SWOT АНАЛИЗ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ - SWOT АНАЛИЗ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ

+
Проучване на МОР за приноса на частния сектор към Целите за устойчиво развитие

Проучване на МОР за приноса на частния сектор към Целите за устойчиво развитие

+
Проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

Проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци

+
Анкета относно арбитражните клаузи в търговските договори

Анкета относно арбитражните клаузи в търговските договори

+
Включете се в онлайн анкета във връзка с процедурите за обществените поръчки!

Включете се в онлайн анкета във връзка с процедурите за обществените поръчки!

+
АНКЕТА: „2022 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

АНКЕТА: „2022 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

+
Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

+
Анкета: Киберсигурност в предприятието

Анкета: Киберсигурност в предприятието

+