Общо: 570
Проучване „Киберсигурност в МСП“

Проучване „Киберсигурност в МСП“

+
Туризъм: Промени в Закона за туризма

Туризъм: Промени в Закона за туризма

+
Проучване: „Готови ли сте за бъдещето?“

Проучване: „Готови ли сте за бъдещето?“

+
Обществена консултация за преразглеждане правилата на ЕС за конфискация на печалбите от престъпления

Обществена консултация за преразглеждане правилата на ЕС за конфискация на печалбите от престъпления

+
Проучване „7 въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

Проучване „7 въпроса за нивото на автоматизация в българската индустрия“

+
Наука и технологии

Наука и технологии

+
Проучване за търговските отношения на европейските фирми с Турция

Проучване за търговските отношения на европейските фирми с Турция

+
ЕС-Япония: Проучване за търговията с цифрови стоки и услуги

ЕС-Япония: Проучване за търговията с цифрови стоки и услуги

+
Анкета:

Анкета: "Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“

+
Одобрявате ли програма

Одобрявате ли програма "Възстановяване"?

+
Консултация за данъчно/акцизно облагане на тюютюневите изделия

Консултация за данъчно/акцизно облагане на тюютюневите изделия

+
Анкета относно равното заплащане на мъжете и жените

Анкета относно равното заплащане на мъжете и жените

+
Очакваме вашите предложения за подобряване работата на НИСО

Очакваме вашите предложения за подобряване работата на НИСО

+
Анкета: „Covid-19 и работата от разстояние“

Анкета: „Covid-19 и работата от разстояние“

+
ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

ЕК: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност

+
Качество и безопасност на храните

Качество и безопасност на храните

+
12.02.2021

12.02.2021

+
Анкета относно програма Interreg Next Черноморски басейн 2021-2027 г.

Анкета относно програма Interreg Next Черноморски басейн 2021-2027 г.

+
Консултация: Интелигентни транспортни системи

Консултация: Интелигентни транспортни системи

+
Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

Анкета във връзка със социалния диалог относно умения, иновации и обучение

+