Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. - срок до 08.03.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа  - срок до 02.03.2020

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - срок до 23.02.2020

- Проект на Закон за Националната агенция по хазарта - срок до 23.02.2020


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:


Финанси и данъчна политика
Добави мнение