Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.  - срок до 19.02.2021

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция - срок до 04.02.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - срок до 21.01.2021

- Проект на Решение на МС за приемане на Национална стратегия за финансова грамотност и на План за действие (2021-2025 г.) - срок до 21.01.2021

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика


Финанси и данъчна политика
Добави мнение