Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - срок до 11.08.2019

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти - срок до 19.07.2019

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика