Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. - срок до 14.10.2019

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - срок до 05.10.2019

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - срок до 02.10.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация - срок до 25.09.2019

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика