Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика


Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 702-01-1, внесен в НС на  05/06/2017