Околна среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове - срок до 28.08.2019

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда - внесен в НС от МС на 21.05.2018