Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците - срок до 04.09.2020 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците, 053-11-9 /21.05.2020 - Обединен законопроект

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие - внесен от МС в НС на 05.03.2020

- Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 05.11.2019

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019 - внесен от ОП в НС на 05.09.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019

 

 


Околна среда
Добави мнение