Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда - срок до 18.02.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите - срок до  29.01.2021


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците - внесен в НС от МС на 05.01.2021

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците, 053-11-9 /21.05.2020 - Обединен законопроект

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие - внесен от МС в НС на 05.03.2020

- Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 05.11.2019

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019 - внесен от ОП в НС на 05.09.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019


Околна среда
Добави мнение