Ръководство
Зам.-председател на БСК

Изпрати съобщение

Димитър Бранков е роден през 1958 г.


Завършил е Икономическия институт в София през 1982 г. Работил е в „Търговия на едро”, в търговски и квалификационни фирми и в Института за държавно и стопанско управление при МС, като главен асистент. 

През 1990 г. защитава научна степен – доктор по икономика в Специализирания научен съвет „Цени, възпроизводство и ефективност” към Икономическия институт на БАН. 

През 1992г. постъпва на работа в Българската стопанска камара като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, а от м. декември 2008 г., е зам.-председател на БСК. 

Член на съвета към Агенцията по заетостта, на съвета по акредитация към ИА БСА, Работна група 20 по Околна среда, както и на други консултативни органи към МОСВ, МТСП, Българския институт по стандартизация и други. 

Специализирал е микро- и макроикономика по курс на МIT (1991г., Полша); индустриални отношения и корпоративно управление в NIKKEIREN, Япония (1993г.) и в Международния институт по труда на МОТ, Женева (2001г.); Системи за управление по околна среда по програма на UNEP/ICC в St Catherine’s Colleague, Оксфорд, Великобритания и в Government Institutes, Вашингтон; като водещ одитор на системи за управление на качество и околна среда, курс на AJA Registrars Europe s.r.l., Бристол, Великобритания и други. 

Има над 70 публикации, свързани с индустриалните отношения, пазара на труда, корпоративно управление и околна среда. 

Притежава консултантски и преподавателски опит, вкл. при управление и изпълнение на проекти в България, Македония, Румъния, Албания, Великобритания, Унгария. 

В БСК наблюдава ресори „Индустриални отношения” и „Индустрия и околна среда”. 

Владее английски и руски език.