Дата: 06.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 5907

Как да позиционираме Европа в новия глобален ред? Как да създадем добродетелен кръг между икономическите, социалните и екологичните политики на ЕС? На тези и други въпроси се опитаха да отговорят участниците в Деня на BusinessEurope, който се проведе на 4 март 2020 г., в Брюксел.

Под мотото „Просперитет, хора, планета“ членовете на BusinessEurope обсъждаха как да се формира бъдещата европейска индустриална стратегия и политика за МСП в един наистина интегриран единен пазар, как да се насърчат ефективни инвестиции в иновации и дигитализация, как да се организира икономически и социално устойчив преход към нисковъглеродна икономика, как да се запазят хората с необходимите умения и да се модернизира социалната политика, как да се подобри икономическото управление за извършване на необходимите реформи, и много други въпроси.

БСК, като член на BusinessEurope, беше представена във форума от Димитър Бранков – зам.-председател, и Мария Минчева - директор „Правна дирекция“.

По молба за заинтересовани български браншови организации, Димитър Бранков изрази позиция за необходимостта от адекватна политика за товарния автотранспорт във връзка с т. нар. пакет Мобилност I и неговото несъответствие с принципите и целите на Европейския зелен пакт за ниско и безвъглеродно развитие.

В тази връзка, участниците в панела за Единния пазар и конкурентоспособността подчертаха необходимостта от провеждане на задълбочена оценка на въздействие на изискването за връщане на превозни средства в страната на регистрация на всеки 8 седмици. С тези нови изисквания се увеличават емисиите на парникови газове и разходите за горива, задръстванията по пътищата и граничните пунктове, износване на пътната инфраструктура. Изискването по същество дискриминира транспортния сектор в страните от географската периферия на ЕС и нарушава конкурентоспособността им спрямо трети държави и оператори в транспортния сектор.

В рамките на предварителна комуникация с кабинета на заместник-председателя на ЕК, г-н Валдис Домбровскис, беше представена позицията на българските социални партньори за ускоряване на присъединяването на Р България към ERM II и Еврозоната, изразена в становище на Икономическия и социален съвет. В тази връзка, в проведения разговор с г-н Домбровскис Димитър Бранков изрази благодарност за неговата публична подкрепа на мерките за изпълнение на договорените предварителни ангажименти.