Декларацията е връчена на председателя на НСТС преди заседанието на 02.04.2013 г.


Национално представителните работодателски организации напускат НСТС (декларация)
Добави мнение