Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии (ЦОИКТ) към БСК е създаден е през 1998 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (Лицензия №200312048 от 02.10.2003 г.).

Преподавателите в Центъра са сертифицирани експерти в съответните области с високо ниво на професионални и педагогически умения.

Центърът разполага с учебна зала с 11 индивидуални работни места и  съвременни  условия за обучение.

Центърът предлага услуги в следните направления:

  • Обучение за специалисти по компютърни мрежи (програма „Сиско мрежова академия“) – CCNA, CCNP, DevNet Associate.
  • Обучения за начинаещи и напреднали по програмите на Майкрософт Офис.
  • Обучение на педагогически специалисти по 14 програми, одобрени от МОН.
  • Предоставяне на специализирани консултации – разработване и внедряване модули за оптимизиране и дигитализиране на дейности на клиента.
  • Предостаяване на безплатен достъп до курсове и материали от Сиско мрежова академия (вариант самоподготовка).
  • Запознаване с Европейската рамка на дигитални компетентности на гражданите 2.1
  • Консултиране и оказване на съдействие за създаване на собствен център за обучение по ИКТ и Сиско академия. Безплатно обучение на инструктори.
  • Развиване на съвместна инициатива – набиране кандидати за онлайн обучение в Центъра на БСК, срещу което получават членовете на БСК получават комисионна. 

Актуалните и предстоящи обучения можете да видите ТУК