13.06.2019

Делегация от Република Таджикистан, водена от Саодат Мутиева - директора на Института по труда, миграцията и заетостта на населението на Република Таджикистан, посети Българската стопанска камара, за да почерпи опит в сферата на професионалното образование и връзката между професионалните и образователните стандарти.

В срещата участваха зам.-председателите на БСК Димитър Бранков и Петър Денев, директорът на Центъра за професионално обучение при БСК Даниела Симидчиева, Томчо Томов – ръководител на Центъра за оценка на компетенциите към БСК, и Теодора Борисова - директор на Центъра за компютърно обучение при БСК.

В таджикската делегация са включени представители на Комитета по наука, образование, културни и младежки политики, Института по труда, миграцията и заетостта, Държавния център за обучение на възрастни, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Министерство на икономическото развитие и търговията, Асоциацията на работодателите в Република Таджикистан, както и други експерти в сферата на ПОО в Таджикистан.

Даниела Симидчиева представи опита на БСК в сферата на професионалното обучение по национално лицензирани програми и възможностите, които БСК предоставя на своите членове: професионално обучение по част от професия или с придобиване на степен на професионална квалификация; обучение за ключови компетентности; обучение по здравословни и безопасни условия на труд; специфични фирмени обучения – проектен мениджмънт, комуникация, изграждане на екипи, управление на стрес и различни гъвкави умения на пазарен принцип и други.

Силен интерес предизвика Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence, която БСК разработва от близо шест години. Системата е уникален за България продукт в областта на развитието на човешките ресурси. Тя интегрира на едно място професионални стандарти, инструменти за оценка и пътища за придобиване и развитие на компетенциите. Към днешна дата системата MyCompetence има над 200 000 потребители и над 2 млн. посещения. Абонатите на електронния бюлетин са почти 5 000. Направени са над 12 000 теста за оценка на компетенциите, повече от 5 000 са записалите се за електронни обучения.

MyCompetence има впечатляващо като обем и качество съдържание, в т.ч.:

  • Професионални стандарти за близо 560 длъжности и над 2000 близки до тях длъжности;
  • Каталог на компетенциите в 25 икономически сектора.
  • 544 инструмента за оценка на компетенциите;
  • Е-платформа за разработване на фирмени компетентностни модели;
  • Платформа за електронно обучение и видео уроци за развитие на компетенциите;
  • Икономически показатели за състоянието на секторите и на работната сила.

С посещението в БСК приключи едноседмичната визита на таджикската делегация в България, в рамките на която бяха проведени срещи с ръководствата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Дата: 13.06.2019

Източник: БСК

Прочетено: 8467