Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Директор на ЦПО при БСК до 2020 г.

Изпрати съобщение

Даниела Симидчиева е директор на програма „Професионално обучение” при БСК от 2010 г.

Завършила е три висши образования – по икономика в Университет за национално и световно стопанство, по социология и инженерство в Югозападен университет „Неофит Рилски” и Европейски социологически магистърски курс в Лунд, Швеция.

Даниела Симидчиева участва като представител на БСК в социалния диалог в областта на образованието и професионалното образование и обучение. От 2010 г. е член на Управителния съвет на CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение), Комитета по наблюдение на ОП «Развитие на човешките ресурси; Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта; Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила; Националния съвет за насърчаване на заетостта, както и на работни групи към Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика за разработване и прилагане на реформата образователната система в България.

В периода 2011-2013 г. Даниела Симидчиева е председател на „Менса България”, пълноправен член на Менса Интернешънъл – световната организация на хора с висок коефициент на интелигентност.

През 2005 година е призната за жената с най-висок IQ в света – 192.

Майка е на 3 дъщери.