26.04.2013

 

Работна среща за обсъждане на организацията и механизмите за въвеждане на обучение чрез работа, необходимите нормативни промени в Закона за професионалнотго образование и обучение, Кодекса на труда и др., организира Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на 26 април 2013 г., от 14.00 часа, в зала 2 на МОМН.

БСК ще бъде  представена от Даниела Симидчиева – директор „Професионално обучение”.

Темата за дуалното обучение е една от най-актуалните, в контекста на амбицията на МОМН за подобряване на системата за професионално образование и обучение с цел повишаване качеството на човешките ресурси и социалното развитие. За осъществяването на тази форма на обучение образователната система разчита на подкрепата и сътрудничеството с бизнеса и социалните партньори, както и на ползването на добрите практики в други европейски страни.

Въвеждането на дуалното обучение в българската образователна система е част и от изготвения от МОМН проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение. В проекта е записано, че професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение), като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този вид обучение ще се осъществява по заявка и за сметка на работодателите, като те ще бъдат ангажирани и с осигуряване на места за стажуване на професионалните ученици. Съгласно проектозакона, условията и редът за включване на обучаем в дуално обучение ще се определят съвместно от професионалната гимназия и работодателя. Освен това, заявителите на професионалното обучение (работодателите) ще участват при определянето на учебното време на квалификационния курс, както и броя на обучаемите в курса. Чрез проекта на ЗИД на ЗПОО се предлагат и съответните промени в Кодекса на труда, свързани с договорите за ученичество и признаването на квалификацията на ученика. Промените предвиждат премахване на лимита от максимум 6 месеца срок на договора за ученичество.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обсъждане на възможностите за въвеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)