Близо 300 хора с увреждания и техни близки получиха помощ, за да останат на пазара на труда

Близо 300 хора с увреждания и техни близки получиха помощ, за да останат на пазара на труда

+
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание

+
Мярката 60/40 се удължава до септември 2021 г.

Мярката 60/40 се удължава до септември 2021 г.

+
С допълнителни 182 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се финансират мерки срещу разпространението на COVID-19

С допълнителни 182 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се финансират мерки срещу разпространението на COVID-19

+
Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

+
Промени в мярката „Заетост за теб”

Промени в мярката „Заетост за теб”

+
Правителството определи реда за получаване на компенсации от работещи във временно затворени заради пандемията икономически дейности

Правителството определи реда за получаване на компенсации от работещи във временно затворени заради пандемията икономически дейности

+
Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Държавата готви нови мерки в подкрепа на бизнеса

Държавата готви нови мерки в подкрепа на бизнеса

+
Подобряват дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия

Подобряват дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия

+
Работодателите могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове в компаниите

Работодателите могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове в компаниите

+
Започва кандидатстването по ОПРЧР за изграждане на детски кътове на работното място

Започва кандидатстването по ОПРЧР за изграждане на детски кътове на работното място

+
Заявления за запазване на 61 918 работни места и за наемане на 7194 безработни са подадени по мерките в пакета „Заетост x 3”

Заявления за запазване на 61 918 работни места и за наемане на 7194 безработни са подадени по мерките в пакета „Заетост x 3”

+
Агенцията по заетостта  стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители

Агенцията по заетостта стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители

+
МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

+
Агенцията по заетостта проучва нагласите на търсещите работа за включване в обучения

Агенцията по заетостта проучва нагласите на търсещите работа за включване в обучения

+
Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

+
ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

+
Бюджетът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. ще се удвои до 4 млрд. лв.

Бюджетът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. ще се удвои до 4 млрд. лв.

+
MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

+
Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

+
БСК стартира проект за насърчаване на по-дългия трудов живот

БСК стартира проект за насърчаване на по-дългия трудов живот

+
АЗ с кампания за работодатели за възможностите за обучения

АЗ с кампания за работодатели за възможностите за обучения

+
БСК стартира проект по ОПРЧР за насърчаване на по-дългия трудов живот

БСК стартира проект по ОПРЧР за насърчаване на по-дългия трудов живот

+
Онлайн платформа дава възможност на хората с увреждания да търсят работа и на работодатели да намират своите нови служители

Онлайн платформа дава възможност на хората с увреждания да търсят работа и на работодатели да намират своите нови служители

+
Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри 5 нови операции в подкрепа на развитието на пазара на труда и социалното включване

Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри 5 нови операции в подкрепа на развитието на пазара на труда и социалното включване

+
28 184 работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР

28 184 работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР

+
Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите  е от ключово значение за конкурентоспособността

Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

+
БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

БСК стартира разширяването на MyCompetence с още пет икономически сектора

+
7 години от учредяването на Национален съвет за оценка на компетенциите

7 години от учредяването на Национален съвет за оценка на компетенциите

+
Само 11% от еврофондовете сме усвоили досега

Само 11% от еврофондовете сме усвоили досега

+
Дават 10 млн. лв. за професиите на бъдещето

Дават 10 млн. лв. за професиите на бъдещето

+
Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения

Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения

+
БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

+
140 хил. души намерили работа с пари от ОПРЧР

140 хил. души намерили работа с пари от ОПРЧР

+
23 млн. лв. от ОПРЧР за кредити за социални предприятия

23 млн. лв. от ОПРЧР за кредити за социални предприятия

+