Изпрати съобщение

Антоанета Кацарова e ръководител направление „Методическо осигуряване на дейностите” в Центъра за професионално обучение (ЦПО) при БСК от януари 2014 г.

Завършила е Техническия университет, гр. София. Придобила е педагогическа правоспособност и педагогическа квалификационна степен в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Антоанета Кацарова има 27-годишен опит в системата на професионалното образование и обучение, професионалното обучение на възрастни и ученето през целия живот.

Антоанета Кацарова има опит в лицензиране на центрове за професионално обучение, осигуряване на качество на професионалното обучение, разработване на нормативни документи за системата на ПОО, участия в работни групи, управителни съвети, комитети по наблюдение на държавни институции, участие и координиране на проекти по програми на ЕС – изследователски мрежи, трансфер на иновации. Познава добре политиките на Европейския съюз в сферата на професионалното образование и обучение, както и опита и практиките на европейските страни в тази област.

Ползва руски и английски езици.